Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.08.2005 Trusted Computer Group - komentá? Bruce Schneiera pro ZDNet http://news.zdnet.com JP
31.08.2005 Mikulášská kryptobesídka 2005 - podání p?ísp?vk? do 12.9! http://www.buslab.cz PV
31.08.2005 Nové normy pro biometrii http://www.egovmonitor.com JP
31.08.2005 Zranitelnosti tvorby PIN? (které nap?. banky rozesílají klient?m) http://www.cl.cam.ac.uk JP
31.08.2005 NOD32 antivirus pro 64bitové systémy http://www.pcworldsecurity.cz JP
31.08.2005 Vyšet?ování zadržených v souvislosti s virem Zotob http://www.computerworld.com JP
31.08.2005 Další nebezpe?ná kritická chyba všech MS IE, bez záplaty ! http://www.frsirt.com VK
31.08.2005 MI6 má radost. Cryptome zve?ejnil podrobné info o 276 agentech. http://news.com.com VK
30.08.2005 Bezpe?nost a spolehlivost informa?ních systém? - IT SECURITY GigaCon http://www.bin.org.pl PV
30.08.2005 Pozor na DSA! http://www.iacr.org TR
30.08.2005 Nové technologie mají napomoci k v?tší bezpe?nosti Wi-Fi http://www.computerworld.com JP
30.08.2005 Rozhovor s autorem ?erva http://blogs.washingtonpost.com JP
30.08.2005 VISA a ochrana dat http://www.nytimes.com JP
29.08.2005 Verze 3 dokumentu Common Criteria - draft k diskusi http://www.commoncriteriaportal.org JP
29.08.2005 P?ehled protokol? pro dohodu na klí?i (key agreement) http://eprint.iacr.org JP
29.08.2005 Opublikováno - NIST Special Publication 800-57, Recommendation for Key Management - Part 2, Best Practices for Key Management Organization. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
29.08.2005 Crypto 2005 - Rump session - zve?ejn?ny prezentace http://www.iacr.org JP
29.08.2005 RSA Security - SHA1 Collisions can be Found in 2^63 Operations http://www.rsasecurity.com JP
29.08.2005 Rozhovor s Michaelem Zalewski - autorem knihy Silence on the Wire http://www.onlamp.com JP
28.08.2005 Pozor na e-maily, varují ochránci soukromí http://zpravy.idnes.cz JP
26.08.2005 Útok muže uprost?ed (man in the middle attack) na DNS http://www.sans.org JP
26.08.2005 Uchovávejte elektronické dokumenty nebo p?jdete do v?zení ! (USA) http://files.diskeeper.com JP
26.08.2005 Muži jsou náchyln?jší k tomu ´chytit n?co na Internetu´ než ženy http://www.itsecurity.com JP
26.08.2005 Rhyba?ení - útoky na ?ty?i banky http://www.infomaticsonline.co.uk JP
26.08.2005 USA - DOD - Manhattan Project http://www.fcw.com JP
26.08.2005 recenze knihy Spies Among Us http://www.apcmag.com JP
25.08.2005 Umí p?edpov?d?t vít?ze VyVolených, BigBrother i co se stane v roce 2006 http://eprint.iacr.org VK
25.08.2005 Jak vyhodnotit bezpe?nost vaší IT? http://www.secinf.net JP
25.08.2005 Princip nejmenšího privilegia http://www.it-observer.com JP
25.08.2005 Vývoj bezpe?ného softwaru - záležitost managementu http://www.computerworld.com JP
24.08.2005 William E. Burr (NIST) k posledním výsledk?m ohledn? SHA-1 http://www.securityfocus.com JP
24.08.2005 Firma RSA Security - plány, výhledy http://www.crn.com JP
24.08.2005 Phishing Activity Trens Report -July 2005 http://www.antiphishing.org JP
24.08.2005 Záplatujte a záplatujte rychle! http://www.computerworld.com JP
24.08.2005 Hosting pro rhybá?e http://www.securitynewswire.com JP
24.08.2005 Zotob je hrozbou také pro Windows XP http://www.securitynewswire.com JP
24.08.2005 Reklama prost?ednictvím Bluetooth ? http://www.newscientist.com JP
24.08.2005 Je reverzní inženýrství legální ? http://www.securityfocus.com JP
24.08.2005 Pr?vodce pharma?ením - The Pharming Guide http://www.nextgenss.com JP
23.08.2005 SC Magazine - auto?i vir? a hacke?i m?ní taktiku http://www.scmagazine.com JP
23.08.2005 US Air Force - únik osobních dat http://www.securityfocus.com JP
23.08.2005 Mobily s Bluetooth pomáhají zlod?j?m vyhledávat v zaparkovaných autech notebooky s Bluetooth http://www.cambridge-news.co.uk JP
23.08.2005 Jak ni?ivý m?že být po?íta?ový virus? http://www.computerworld.com JP
22.08.2005 Nádherné historické šifrátory http://www.jproc.ca VK
22.08.2005 databáze 12 milion? password? a jejich MD5 haší http://gdataonline.com VK
22.08.2005 N?mecko - vládní iniciativa v oblasti bezpe?nosti IT http://www.computerworld.com JP
22.08.2005 Bankovní systém nabourán tak, že umožnil výb?r hotovosti z bankomatu bez ode?tu z ú?tu http://www.sundaylife.co.uk VK
22.08.2005 Kryptografické chyby p?i realizaci DH protokolu http://www.securityfocus.com VK
19.08.2005 Session Initiation Protocol (SIP) - p?ehled bezpe?nostních mechanizm? http://security.zhwin.ch JP
19.08.2005 Univerzity a bezpe?nost jejich IT http://news.com.com JP
19.08.2005 T?i skupiny hacker? bojují o to, která z nich bude mít v?tší armádu bot? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
19.08.2005 Spear phishing - rhyba?ení ošt?pem http://www.computerworld.com JP
18.08.2005 Doporu?ení pro správu klí?? - první ?ást t?ídílné p?íru?ky NIST http://csrc.ncsl.nist.gov JP
18.08.2005 Podvody s využitím telefon? http://www.scmagazine.com JP
18.08.2005 Honeynet Security Console For Windows 2000/XP http://www.activeworx.org JP
18.08.2005 Schneier?v blog - New Cryptanalytic Results Against SHA-1 http://www.schneier.com JP
18.08.2005 Zotob - rychlost exploitu, uživatelé nestíhají použít publikované patche http://informationweek.com JP
18.08.2005 Moderní kryptografie - stru?ná historie http://www-128.ibm.com JP
17.08.2005 Prof. Wangová urychluje útok na SHA-1, takže je prakticky proveditelný na internetu http://www.iacr.org VK
17.08.2005 Šok a ostuda: Ameri?ané nepustili prof.Wangovou na konferenci Crypto 2005 http://www.nytimes.com VK
17.08.2005 Útoky na AES postranním kanálem p?es cache - žádná teorie, za 65 milisekund je odhalen klí? http://eprint.iacr.org VK
17.08.2005 Poskakující kone?né automaty a proudové šifry http://eprint.iacr.org VK
17.08.2005 AEC ROADSHOW 2005 http://roadshow.aec.cz PV
17.08.2005 Recenze knihy - Rootkits: Subverting the Windows Kernel http://books.slashdot.org JP
17.08.2005 Forenzní analýza a po?íta?e http://www.infosecwriters.com JP
17.08.2005 Jak dlouho nám vydrží dnešní šifrovací metody? http://www.lupa.cz JP
17.08.2005 Spyware a cookies http://www.nytimes.com JP
17.08.2005 Zotob zasahuje http://www.snpx.com JP
16.08.2005 Biometrie duhovky - NIST http://www.gcn.com JP
16.08.2005 (In)Secure Magazin - vyšlo nové ?íslo http://www.insecuremag.com JP
16.08.2005 NIST - Special Publication 800-26 Revision 1, Guide for Information Security Program Assessments and System Reporting Form http://csrc.ncsl.nist.gov JP
16.08.2005 Rhyba?ení - lze válku s ním vyhrát? http://www.scmagazine.com JP
16.08.2005 2005 National Personalization Survey - co o?ekávají zákazníci od obchodování na internetu http://www.itsecurity.com JP
16.08.2005 Washington University - vzácná sbírka kryptologických rarit http://www.stltoday.com JP
16.08.2005 Myslíte si, že vaše data jsou dostate?n? bezpe?n? chrán?na? http://www.computerworld.com JP
16.08.2005 Nový draft - IETF PKIX - Operational Protocols: Certificate Store Access via HTTP http://www.ietf.org JP
15.08.2005 Bruce Schneier - vyšel nový Crypto-Gram http://www.schneier.com JP
15.08.2005 NIST - opublikovány n?které další dokumenty http://csrc.ncsl.nist.gov JP
15.08.2005 Také domácí uživatelé by m?li být p?ipraveni na obnovu svých dat v p?ípad? havarie http://www.eweek.com JP
15.08.2005 Nový draft PKIX-IETF - Simple Certificate Validation Protocol (SCVP) http://www.ietf.org JP
13.08.2005 Pro? fungují útoky na SHA-1 http://eprint.iacr.org VK
13.08.2005 Jak poslat SMS jménem jiného mobilu - možnosti zneužití nasnad? http://www.smsspoofing.com VK
12.08.2005 Nabourána virtuální ekonomika hry Evequest 2 http://www.novinky.cz PV
12.08.2005 Forenzní analýza - Forensic Server Project http://www.windows-ir.com JP
12.08.2005 Kvantové po?íta?e - výzkum p?ináší nové výsledky http://www.itsecurity.com JP
12.08.2005 NIST - vyšla celá série draft? - Special Publications http://csrc.ncsl.nist.gov JP
12.08.2005 ...a odfaxujte své heslo a údaje ke kreditní kart? na... http://www.infomaticsonline.co.uk JP
12.08.2005 Nové typy spyware http://www.techworld.com JP
12.08.2005 Helsinky - MS v atletice - infekce Cabirem, virem pro mobily http://today.reuters.com JP
11.08.2005 MD5 prohrává u soudu http://www.news.com.au VK
11.08.2005 Japonci jsou t?etím týmem na sv?t?, který umí generovat kolize MD5 http://eprint.iacr.org VK
11.08.2005 Burt Kaliski (RSA) - co dál s hashovacími funkcemi http://www.rsasecurity.com JP
11.08.2005 Top ten nej?ast?jších chyb IT manažer? http://www.it-observer.com JP
11.08.2005 Firemní bezpe?nost - m?žeme d?v??ovat vlastním zam?stnanc?m? http://www.scmagazine.com JP
11.08.2005 Certifikace dle kritérií Webtrust (Digicert) http://www.itsecurity.com JP
11.08.2005 Americké vysoké školy a elektronické verze u?ebnic http://news.zdnet.com JP
11.08.2005 Bluetooth a bezpe?nost http://www.windowsecurity.com JP
10.08.2005 Databáze a bezpe?nost http://www.scmagazine.com JP
10.08.2005 Antispamgate.cz http://www.pcworldsecurity.cz JP
10.08.2005 USA - nové pasy s RFID http://www.usatoday.com JP
10.08.2005 Malware - jaký je jeho vývoj http://www.infosecwriters.com JP
10.08.2005 VoIP a odposlechy http://www.internetnews.com JP
09.08.2005 S/MIME Freeware Library - dostupná nová verze 2:5 http://www.digitalnet.com JP
09.08.2005 Digitální nemrtví http://www.scmagazine.com JP
09.08.2005 Microsotf - projekt Honeymonkey http://www.securityfocus.com JP
09.08.2005 Krádeže bankovních dat - FBI na stop? http://news.zdnet.co.uk JP
09.08.2005 recenze knihy : Infosec Career Hacking: Sell Your Skillz, Not Your Soul http://books.slashdot.org JP
09.08.2005 Nebezpe?í nechrán?né bezdrátové sít? http://www.computerworld.com JP
08.08.2005 Nové metody odhalování honeypot nástrah http://www.usenix.org PV
08.08.2005 D?v?ra v internetové bankovnictví klesá http://www.itsecurity.com JP
08.08.2005 Ciscogate - popis p?ímého ú?astníka http://www.wired.com JP
08.08.2005 Jaký je nejlepší firewall? http://www.zdnet.com.au JP
08.08.2005 R?st digitální kriminality http://www.nytimes.com JP
05.08.2005 USB trojani http://searchsecurity.techtarget.com JP
05.08.2005 Vyšlo RFC 4108 - Using Cryptographic Message Syntax (CMS) to Protect Firmware Packages ftp://ftp.rfc-editor.org PV
05.08.2005 Archivace a zálohování http://www.computerworld.com JP
05.08.2005 Windows Vista a první virus http://www.computerworld.com JP
05.08.2005 Autentizace ve firmách http://insight.zdnet.co.uk JP
05.08.2005 Apache - logy a monitoring http://www.linuxexposed.com JP
05.08.2005 Audit uživatelských ú?t? http://www.windowsecurity.com JP
04.08.2005 Zdroje na téma bezpe?nost a kryptografie http://ce.sharif.edu VK
04.08.2005 The Wall Street Journal informuje o nových slabinách bankomat? (2.8.2005) http://online.wsj.com VK
04.08.2005 Pou?ná p?ípadová studie. Jak se vyrovnat s 30 000 volání m?sí?n? kv?li ztraceným password?m ? http://www.forbes.com VK
04.08.2005 The German Enigma Cipher Machine - recenze knihy http://www.scmagazine.com JP
04.08.2005 Autentizace prost?ednictvím laseru http://www.theinquirer.net JP
04.08.2005 E-podpisy ?eské pošty: lék pro ?eský e-goverment? http://www.lupa.cz JP
04.08.2005 Lynn versus Cisco - téma stále diskutované http://www.schneier.com JP
04.08.2005 Zranitelnost webovských stránek firmy Cisco http://software.silicon.com JP
04.08.2005 Zranitelnost DNS server? http://news.com.com JP
03.08.2005 NIST - nový draft - Special Publication 800-18, Revision 1, Guide for Developing Security Plans for Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
03.08.2005 Phishing a Darkmail http://news.zdnet.co.uk JP
03.08.2005 Kryptografie na bázi eliptických k?ivek http://www.securitypipeline.com JP
03.08.2005 P?ehled : nCipher 2005 Cryptography in the Enterprise Survey http://www.ncipher.com JP
03.08.2005 Doporu?ení pro routery Cisco - jak se bránit potenciálnímu útoku http://www.computerworld.com JP
02.08.2005 Bezcertifikátové šifrování s ve?ejným klí?em http://eprint.iacr.org JP
02.08.2005 NIST doporu?uje nový mód pro blokové šifry - GCM http://csrc.nist.gov JP
02.08.2005 Phishing a obchod http://www.informationweek.com JP
02.08.2005 Nástroj pro hackery - iDefense http://news.zdnet.co.uk JP
01.08.2005 Vyšel Crypto-World 78/2005 http://crypto-world.info PV
01.08.2005 E-zin Crypto-World 6/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
01.08.2005 Nevy?ešené šifry http://www.bellaonline.com JP
01.08.2005 P?edzpracování zprávy s cílem dosáhnout nekolizní používání hashovacích algoritm? MD5 a SHA-1 http://eprint.iacr.org JP
01.08.2005 Konference Defcon http://www.defcon.org JP
01.08.2005 Cisco a prezentace Michaela Lynna - boj proti jejímu zve?ejn?ní http://www.techweb.com JP
Design: Webdesign