Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nové metody odhalování honeypot nástrah

08.08.2005

Honeypot je nástraha na po?íta?ové úto?níky. O jednom takovém pokusu realizovaném v ?echách jsme informovali v posledním ?ísle našeho e-zinu Crypto-World 78/2005 (?lánek O.Suchý: Honeypot server zneužit k bankovním podvod?m. Sou?asn? jsme ve stejném ?ísle zve?ejnili rozbory, které poukazují na s tím spojená r?zná právní rizika p?i provozu takového serveru : J.Matejka: K n?kterým právním aspekt?m provozování serveru Honeypot, T.Sekera: Potenciální právní rizika provozu Honeypot serveru.

Na konferenci USENIX publikovala skupina odborník? metodu na odhalení takovýchto nástrah .

Plné zn?ní zprávy v angli?tin? naleznete pod názvem Mapping Internet Sensors With Probe Response Attacks.

Stru?nou informaci v ?eštine najdete na serveru firmy Logios Nové metody odhalování honeypot nástrah

Zdroj: http://www.usenix.org/events/sec05/tech/bethencourt/bethencourt_html/index.html
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nebezpe?í nechrán?né bezdrátové sít?
D?v?ra v internetové bankovnictví klesá - starší ->>
Design: Webdesign