Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Audit uživatelských ú?t?

05.08.2005
Derek Melber dává ve svém ?lánku p?ehled t?ch základních vlastností ú?tu uživatel?, které mají být p?edm?tem auditu. Poukazuje také na možnost využití nástroje DupmSec (je dostupný jako freeware).
Zdroj: http://www.windowsecurity.com/articles/Auditing-user-accounts.html
Autor: JP


<<- novější - Apache - logy a monitoring
Design: Webdesign