Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

USB trojani

05.08.2005
Ješt? ke konferenci Black Hat. Pánové David Dewey a Darrin Barrall ze spole?nosti SPI Dynamics security tam demonstrovali možnost snadné kompromitace chrán?ných dat prost?ednictvím USB za?ízení. Lze totiž p?eprogramovat USB za?ízení tak, aby se tvá?ilo jako pevná sou?ást po?íta?e (a ne jako vým?nné médium). Tzv. Meta-USB za?ízení pak dokáže nap?. vnutit po?íta?i monitorující software (sta?í mu 10 vte?in v USB portu po?íta?e) a následn? si nahrát získaná data (za jiných deset vte?in má pot?ebná data - nap?. o bankovní kart?). A je otázka co vše lze pomocí Meta-USB dokázat...

Viz také USB devices can become hardware-based Trojans
a
Crypto - News.
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid14_gci1112458,00.html
Autor: JP


<<- novější - R?st digitální kriminality
Design: Webdesign