Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel Crypto-World 78/2005

01.08.2005
Crypto-World 78/2005

Vyšlo letní ?íslo e-zinu Crypto-World.
Registrovaným odb?ratel?m (875) byly v?era ve?er zaslány e-mailem kódy k jeho stažení. Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy Vám obratem zašleme....

Obsah Crypto-Worldu 78/2005
--------------------------
A. Pozvánka k tradi?ní podzimní sout?ži v lušt?ní ... (P.Vondruška) 2
B. Kontrola certifika?ní cesty, ?ást 2. (P. Rybár) 3-9
C. Honeypot server zneužit k bankovním podvod?m, ?ást 1. (O. Suchý) 10-13
D. Potenciální právní rizika provozu Honeypot serveru (T.Sekera) 14-15
E. K n?kterým právním aspekt?m provozování serveru Honeypot (J.Matejka) 16-18
F. P?ehledová zpráva o významných publikacích a projektech na téma poskytování anonymity, klasifikace a m??itelnost informa?ního soukromí (privacy),?ást 3. (M. Kumpošt) 19-22
G. Kryptografické eskala?ní protokoly, ?ást 2. (J. Krhovják) 23-26
H. O ?em jsme psali v lét? 2000-2004 27
I. Záv?re?né informace 28
P?íloha : Dešifrace textu zašifrovaného Enigmou (enigma.pdf)
(volné pokra?ování ?lánku z Crypto-Worldu 5/2005, str. 2-3 : Výzva k rozlušt?ní textu zašifrovaného Enigmou)
p?íloha je také voln? dostupná na adrese: http://crypto-world.info/casop7/enigma.pdf

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


<<- novější - Nástroj pro hackery - iDefense
Design: Webdesign