Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kryptografické chyby p?i realizaci DH protokolu

22.08.2005
Hezký p?íklad se našel v protokolu TOR. Úto?ník uprost?ed m?že komunikujícím stranám ustavit šifrované spojení s konstantním klí?em. Pochopiteln? to vede ke ztrát? soukromí, což v p?ípad? tohoto protokolu, který má zajistit anonymitu komunikujících na internetu, vede k její ztrát?. Více o protokolu Tor zde.
Zdroj: http://www.securityfocus.com/archive/1/408598
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bankovní systém nabourán tak, že umožnil výb?r hotovosti z bankomatu bez ode?tu z ú?tu
Session Initiation Protocol (SIP) - p?ehled bezpe?nostních mechanizm? - starší ->>
Design: Webdesign