Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

K protokolu EAP (The Extensible Authentication Protocol)

11.03.2008
EAP je internetová norma (rfc.3748), která poskytuje infrastrukturu sí?ových p?ístup? pro klientské a autentiza?ní servery. Není to vlastní autentiza?ní mechanizmus, ale jsou zde obsaženy n?které obecné funkce a komunikace pro budované autentiza?ní postupy. V sou?asné dob? je EAP ?asto používána v bezdrátových LAN (opírají se o ni nap?. normy WPA a WPA2).
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/SSotillo_EAP.pdf
Autor: JP


<<- novější - Žeb?í?ek (Top 5) interních bezpe?nostních hrozeb
Spam pocházející z G-mailu se za uplynulý m?síc zdvojnásobil - starší ->>
Design: Webdesign