Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost a spolehlivost informa?ních systém? - IT SECURITY GigaCon

30.08.2005

Srde?n? Vás zveme na konferenci IT SECURITY GigaCon Bezpe?nost a spolehlivost informa?ních systému, která se koná 22. - 23. listopadu 2005 v Praze.

Konference se zabývá nejnov?jšími ?ešeními a technologiemi, které zajiš?ují spolehlivost informa?ních systému.

v ?eské republice bude IT Security GigaCon 2005 nejv?tším p?ehledem dostupných prost?edí a nástroj?, které jsou nezbytné k efektivnímu zajišt?ní bezpe?nosti informa?ních systém?. Ú?astníci budou moci mimo mimo absolvování odborných p?ednášek, srovnat a ocenit nabízené produkty, setkat se a diskutovat s odborníky.

Na konferenci je vstup zdarma, podmínkou ú?asti je registrace.

Zdroj: http://www.bin.org.pl/cz/
Autor: PV


<<- novější - MI6 má radost. Cryptome zve?ejnil podrobné info o 276 agentech.
Design: Webdesign