Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.06.2004 Riemnnova hypotéza dosud dokázána nebyla http://mathworld.wolfram.com PV
30.06.2004 Security: The root of the problem http://acmqueue.com JP
30.06.2004 Hra o deset tisíc dolar? http://www.md5crk.com LT
30.06.2004 Bezpe?n?jší Linux http://www.nsa.gov JP
30.06.2004 Nebezpe?ný pop-up zachycuje bankovní passwordy u 50 bankovních web? http://news.com.com VK
30.06.2004 Zpráva antiphishingové skupiny - v kv?tnu nár?st útok?, 5%uživatel? poskytne osobní data http://news.com.com VK
29.06.2004 NIST Special Publication 800-68, Guidance for Securing Microsoft Windows XP Systems for IT Professionals: A NIST Security Configuration Checklist. http://csrc.nist.gov JP
29.06.2004 Boj proti spyware nabývá nových rozm?r? http://zdnet.com.com JP
28.06.2004 Download.Ject Malicious Code http://www.itsecurity.com JP
28.06.2004 Pot?ebujete alibi, i když jste "uvázáni" na mobilu? 3 400 Ameri?an? si vzájemn? "vypomáhá". http://www.nytimes.com VK
28.06.2004 Podvody na internetu: co nejvíc fr?í ? http://www.zive.cz VK
28.06.2004 Proti spamu a phishingu: Návrh na specifikaci odesílatele jako internetový standard http://www.itsecurity.com VK
28.06.2004 Biometrika už delší dobu signalizuje vzestup http://www.itsecurity.com VK
28.06.2004 V minulém týdnu napadeno tisíce web? (MS IIS 5.0, IE) malwarem http://searchsecurity.techtarget.com VK
28.06.2004 Jak se bránit spywaru http://www.wired.com VK
26.06.2004 Nový virus vzbuzuje pochybnosti http://www.detnews.com JP
25.06.2004 IACR (International Association for Cryptologic Research) Newsletter- vyšlo nové ?íslo http://www.iacr.org JP
25.06.2004 Linux - také bezpe?nostní díra? http://www.computerweekly.com JP
25.06.2004 Rostoucí hrozba - zranitelnost softwaru http://searchsecurity.techtarget.com JP
25.06.2004 Jak zabezpe?it notebook - 13 stran doporu?ení, krok za krokem http://www.infosecwriters.com VK
25.06.2004 První šifrovací modul pro kapesní po?íta?e certifikován podle FIPS 140-2 http://www.itsecurity.com VK
24.06.2004 D?m d?tí a mládeže Praha 9 hledá vedoucí ELEKTRO KROUŽKU http://www.ddm.zde.cz PV
24.06.2004 Nová podoba zákona o elektronickém podpisu http://zpravy.idnes.cz JP
24.06.2004 Boj se spamem - Anti-Spam Technical Alliance (ASTA) http://docs.yahoo.com JP
24.06.2004 "?emu nerozumím, to ignoruji" - N?mci nás m?li p?e?tené díky našemu ignorantství http://technet.idnes.cz VK
24.06.2004 CISSP - kvalifikace IT bezpe?nostních profesionál? http://www.techworld.com JP
24.06.2004 Praha – Londýn – Ležáky (Pavel Vondruška. 24.6.2004) http://technet.idnes.cz PV
24.06.2004 Tips for removing spyware from your PC http://www.cnn.com JP
24.06.2004 Network Associates jsou na prodej http://www.crn.com JP
24.06.2004 Nalezeny "tém??-kolize" u SHA-0, ohrozí to SHA-1? http://eprint.iacr.org VK
24.06.2004 S/MIME Freeware Library (SFL) http://www.digitalnet.com JP
24.06.2004 Postranní kanál a útok na privátní klí? RSA - týká se zejména nej?ast?ji používaného exponentu 65537 http://eprint.iacr.org VK
24.06.2004 Standard IEEE 802.11i - finále: Dnes se hlasuje také o šifrování ve Wi-Fi http://www.infoworld.com VK
24.06.2004 Integrace PKI a e-mailového šifrování na podnikové úrovni a ve vládních agenturách není triviální http://www.fcw.com VK
23.06.2004 Bezpe?nost v digitálním sv?t? - Viry, hacke?i, bezpe?nostní díry a spyware http://technet.idnes.cz JP
23.06.2004 Elektromagnetické postranní kanály, vznikající p?i implementaci AES pomocí FGPA http://eprint.iacr.org VK
23.06.2004 Bezdrátové sít? v m?stech nejsou chrán?né http://www.computerweekly.com VK
23.06.2004 Co je d?v?rné, nemusí být bezpe?né http://www.kurczaba.com VK
22.06.2004 The Open Web Application Security Project (OWASP) http://www.bizjournals.com JP
22.06.2004 Bezdrátem a bezpe?n? http://www.infoworld.com JP
22.06.2004 V USA se chystá zákon proti spyware http://www.securityfocus.com JP
22.06.2004 Technologie neviditelných letadel použita k ochran? podnikových Wi-Fi sítí http://news.zdnet.co.uk VK
22.06.2004 Antikeylogger proti spyware http://www.itsecurity.com VK
22.06.2004 Phishing zasahuje i emailové a telefonní prodejce http://www.itsecurity.com VK
22.06.2004 Phishing za?íná obt?žovat víc než porno spam http://www.scmagazine.com VK
21.06.2004 Do t?í let se v Evrop? utratí více za bezpe?nost http://www.vnunet.com VK
21.06.2004 Jednorázové ?íslo kreditky pro e-obchody http://www.itsecurity.com VK
21.06.2004 První rhybhá?i (phishermen) zažalováni v USA http://www.scmagazine.com VK
21.06.2004 První systém detekující pr?niky (viry, hacke?i, spyware) do domácích po?íta?? zdarma http://news.zdnet.co.uk VK
20.06.2004 Iránské šifry - kdo a jak je rozbil a byly v?bec rozbity? http://news.bbc.co.uk JP
20.06.2004 PKI - Public Key Infrastructure - nezbytná sou?ást dnešních aplikací http://www.itsecurity.com JP
19.06.2004 Stáhn?te si svázané prvé dva ro?níky e-zinu Crypto-World! http://www.crypto-world.info PV
18.06.2004 ?eská implementace MIX network (eternity routing mechanism) http:// PV
18.06.2004 Práv? vyšlo : RFC 3826 on The Advanced Encryption Standard (AES) Cipher Algorithm in the SNMP User-based Security Model ftp://ftp.rfc-editor.org PV
18.06.2004 Stírací losy jako heslo k internetbankingu http://swnet.cz VK
18.06.2004 Rozší?ení X.509 certifikát? - nové rfc ftp://ftp.rfc-editor.org JP
18.06.2004 Informa?ní bezpe?nost - p?íru?ka manažera II http://www.dsm.tate.cz PV
18.06.2004 Data Security Management 5/2004 (výzva k zaslání ?lánk?) http://www.dsm.tate.cz PV
17.06.2004 Elastický AES (Advanced Encryption Standard -americká šifrová norma) http://eprint.iacr.org JP
17.06.2004 Bezpe?nost po?íta?ových systém? a sítí ve státním a obchodním sektoru http://www.gao.gov JP
16.06.2004 Rozeslány kódy ke stažení e-zinu Crypto-World 6/2004 http://crypto-world.info PV
16.06.2004 SELinux v MandrakeLinuxu http://www.nsa.gov LT
16.06.2004 Každý t?etí po?íta? obsahuje trojského kon? nebo monitoring systému http://www.itsecurity.com JP
16.06.2004 Výro?ní zpráva NIST aneb co se v IT bezpe?nosti událo v roce 2003 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
16.06.2004 Jak dostat viry do mobil? prost?ednictvím Bluetooth http://www.theregister.co.uk VK
16.06.2004 Evropská komise chce zlepšit direktivu k nákup?m prost?ednictvím mobil? http://europa.eu.int VK
16.06.2004 Bezpe?nost SSL si zasluhuje neustálou pozornost http://eprint.iacr.org VK
15.06.2004 Vychází e-zin Crypto-World 6/2004 http://crypto-world.info PV
15.06.2004 Bezdrátové sít? a penetra?ní testy 2 http://www.securityfocus.com JP
14.06.2004 Internet banking a trojské kon? http://www.taipeitimes.com JP
14.06.2004 P?ísp?vek k postranním kanál?m http://www.mind-security.com VK
14.06.2004 bluetooth security - díra, umož?ující nepozorovan vysát privátní data z mobilu http://www.nwfusion.com VK
13.06.2004 Win32/Zafi.B (alias Win32/Erkez.B) http://www.virusy.sk PV
12.06.2004 2004 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey http://www.gocsi.com JP
12.06.2004 Bezdrátové sít? a penetra?ní testy http://www.securityfocus.com JP
12.06.2004 International Conference on Privacy and Personal Data Protection http://26konferencja.giodo.gov.pl JP
12.06.2004 Britská BSI a normy pro biometrii http://www.itsecurity.com JP
11.06.2004 Wi-Fi a viry http://www.theregister.co.uk VK
11.06.2004 Odhalování bezpe?nostních chyb je ztrátou ?asu, ?íká Eric Rescorla http://www.dtc.umn.edu VK
11.06.2004 Neodborná instalace podnikových bezdrátových sítí bezpe?nostním problémem http://www.theregister.co.uk VK
10.06.2004 Kolik stojí on-line kurzy o po?íta?ové bezpe?nosti nebo kryprografii ? http://www.learnsecurity.com VK
10.06.2004 P?íru?ka pro bezpe?nostní kategorizaci informací a informa?ních systém? http://csrc.ncsl.nist.gov JP
10.06.2004 Riemann hypothesis proven? http://crypto-world.info PV
10.06.2004 Boj se spamem - jak na to? http://www.cs.auckland.ac.nz JP
10.06.2004 Riemann hypothesis proven? (By Michael Kanellos) http://news.com.com PV
09.06.2004 Riemannova hypotéza dokázána !!! ( Apology for the proof of the Riemann hypothesis) http://www.math.purdue.edu PV
09.06.2004 Ztracené notebooky obsahují neuv??itelné poklady http://www.pointsec.com VK
09.06.2004 Zajímavý e-volební systém umož?ující kontrolu bez odhalení hlasu http://news.com.com VK
08.06.2004 Budou ELDP killer aplikací epodpisu? http://www.lupa.cz JP
08.06.2004 PGP Corporation Announces Granting Of Key Reconstruction Patent http://www.pgp.com JP
08.06.2004 GlobalSign Extends Webtrust Accreditation After Successful Audit By Deloitte http://www.itsecurity.com JP
07.06.2004 Legendární Colossus Mk2 oživen http://news.bbc.co.uk VK
07.06.2004 Bamfordova další kniha http://www.amazon.com VK
07.06.2004 Jak dlouho se potulují citlivé passwordy a informace po PC ? - první seriózní studie http://www.newscientist.com VK
07.06.2004 Protokol ?elící online slovníkovému útoku http://eprint.iacr.org JP
06.06.2004 Informace ke zpráv? z 26.5.2004 "Konec monopolu (Erika Hatašová, EURO, 25.5)" http://www.euro.cz PV
06.06.2004 Slovenský NBÚ zve?ejnil k diskusi návrh formát? certifikát? a zaru?ených elektronických podpis? http://www.nbusr.sk PV
05.06.2004 Secure and Efficient Masking of AES - A Mission Impossible? http://eprint.iacr.org JP
05.06.2004 Experti cht?jí více bezpe?nosti http://www.fcw.com JP
05.06.2004 Elektronický podpis: Kone?n? rozjezd? http://www.ihned.cz JP
04.06.2004 Pozadí nemilosti iráckého p?edstavitele - prozradil Iránc?m, že Ameri?ané luští jejich šifry? http://www.nytimes.com VK
04.06.2004 Spušt?na první ?ást sít? na bázi kvantové kryptografie http://www.prnewswire.com VK
04.06.2004 Statická hesla neposta?ují http://www.cnn.com JP
04.06.2004 NSA - National Security Agency - prochází dekádou silného nár?stu. http://www.govexec.com JP
03.06.2004 RSA founders give perspective on cryptography http://www.computerworld.com.au JP
02.06.2004 Top Ten Viruses And Hoaxes Reported To Sophos In May 2004 http://www.itsecurity.com JP
02.06.2004 Digitální podpis a legislativa ve sv?t? http://rechten.uvt.nl VK
02.06.2004 Kryptografie a legislativa ve sv?t? http://rechten.uvt.nl VK
01.06.2004 Deloitte Global Security Survey 2004 http://www.deloitte.com JP
Design: Webdesign