Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezdrátové sít? a penetra?ní testy

12.06.2004
První ?ást t?ídilného seriálu v?novaného nové problematice - penetra?ním test?m v bezdrátových sítích. Jsou zde popsány t?i základní typy útok? a n?které další specifické momenty, které by m?l brát na z?etel administrátor bezdrátové sít?. V p?ipravované druhé ?ásti by n?které hackerské techniky m?ly být popsány d?kladn?ji a zárove? by zde m?lo být objasn?no jak identifikovat a využít slabá místa.
Zdroj: http://www.securityfocus.com/infocus/1783
Autor: JP


<<- novější - 2004 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey
International Conference on Privacy and Personal Data Protection - starší ->>
Design: Webdesign