Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

NIST Special Publication 800-68, Guidance for Securing Microsoft Windows XP Systems for IT Professionals: A NIST Security Configuration Checklist.

29.06.2004
Byl vydán draft nového dokumentu NIST Special Publication 800-68. Má za cíl napomoci IT profesionál?m, konkrétn? administrátor?m XP systém? a dalšímu bezpe?nostnímu personálu k efektivnímu zabezpe?ení systém? Windows XP. Zabývá se Windows XP a r?znými (z hlediska aplikací) bezpe?nostními nastaveními, které popisuje v technických detailech.
Zdroj: http://csrc.nist.gov/itsec/guidance_WinXP.html
Autor: JP


<<- novější - Zpráva antiphishingové skupiny - v kv?tnu nár?st útok?, 5%uživatel? poskytne osobní data
Boj proti spyware nabývá nových rozm?r? - starší ->>
Design: Webdesign