Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?eská implementace MIX network (eternity routing mechanism)

18.06.2004
Byla vytvo?ena nová implementace MIX network zam??ená na dosažení vysokého stupn? bezpe?nosti a podporu on-line systému. Implementována služba je obdobou mechanismu jako Pipe-Net, Onion Routing, p?ípadn? anonymních remaileru typu Mixmaster. P?estože je služba mín?na p?edevším jako komunika?ní platforma pro budoucí implementaci Strong Eternity Service, je použitelná i pro další systémy, které pro sv?j provoz vyžaduji vzájemnou anonymitu odesílatele a p?íjemce. K dispozici jsou kompletní zdrojové kódy a rovn?ž binární distribu?ní balíky pro nejb?žn?jší OS (Linux, FreeBSD, Windows, MacOS). Získat lze i kompletní uživatelskou i programátorskou dokumentaci.
Zdroj: http://mix.devnull.cz
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign