Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Praha – Londýn – Ležáky (Pavel Vondruška. 24.6.2004)

24.06.2004
P?ed 62 lety, 24. ?ervna 1942, byla osada Ležáky obklí?ena nacisty a vypálena. D?vodem bylo, že se zde ukrývala jedna ze skupin parašutist? s vysíla?kou s volacím kódem Libuše. Po spáchání atentátu na Heydricha bylo sídlo vysíla?ky odhaleno, parašutisté a jejich pomocníci zabiti nebo zat?eni. Jak vlastn? probíhalo spojení našich odbojá?? s centrálou v Londýn? a byla tato komunikace bezpe?ná? Odpov?? (v?etn? jedné originální depeše) m?žete najít v tomto ?lánku.
Zdroj: http://technet.idnes.cz/novinky/lezaky_crypto040624.html
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - CISSP - kvalifikace IT bezpe?nostních profesionál?
Tips for removing spyware from your PC - starší ->>
Design: Webdesign