Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.04.2009 Na kvantové po?íta?e je t?eba se p?ipravit s p?edstihem http://securityworld.cz JP
30.04.2009 Rychlejší kvantová kryptografie http://www.scienceblog.com JP
30.04.2009 Jak hacknout chytrý mobil - t?i jednoduché kroky http://www.csoonline.com JP
30.04.2009 Facebook a iPhone - nové cesty pro malware http://www.itsecurity.com JP
30.04.2009 Byl vydán Microsoft Office 2007 SP2 http://www.net-security.org JP
30.04.2009 K zranitelnosti Adobe Readeru http://blogs.techrepublic.com.com JP
30.04.2009 Americká akademie v?d ke stavu kybernetické bezpe?nosti v USA http://www.theregister.co.uk JP
30.04.2009 Z ukradených ú?t? Webmailu je rozesílán spam http://voices.washingtonpost.com JP
30.04.2009 Infosec: provokativní ozna?ení stánku Elcomsoftu vzbudilo nevoli PGP http://www.theregister.co.uk JP
29.04.2009 Komentá? k p?íru?ce NISTu pro správu hesel v organizacích http://www.networkworld.com JP
29.04.2009 Jak bezpe?n? aktualizovat sv?j software http://www.pcworld.com JP
29.04.2009 Online st?edisko bude pomáhat ob?tem kybernetické kriminality http://www.net-security.org JP
29.04.2009 62 procent organizací bylo ob?tí bezpe?nostního pr?niku v posledních 12 m?sících http://www.net-security.org JP
29.04.2009 Infosec zahájen http://www.theregister.co.uk JP
29.04.2009 Microsoft upouští od funkce Autorun http://www.theregister.co.uk JP
29.04.2009 Nalezeny další dv? zranitelosti pro Adobe Acrobat Reader http://www.f-secure.com JP
29.04.2009 Americké kroky k aktivní digitální obran? http://www.nytimes.com JP
29.04.2009 Jak je možné ukrást mobilní p?ipojení http://www.mseclab.com JP
29.04.2009 Britové cht?jí kontrolovat dodávky IT z ?íny pro British Telecom http://www.theregister.co.uk JP
27.04.2009 Prase?í ch?ipka a aktivity typu phishing, malware a spam http://netsecurity.about.com JP
27.04.2009 Stalo se: Pražská deklarace za bezpe?n?jší Internet http://www.lupa.cz JP
27.04.2009 RSA (bezp.divize EMC) nabízí bezplatn? toolkit pro šifrování http://www.darkreading.com JP
27.04.2009 Jak p?ipravit efektivní bezpe?nostní program pro koncové uživatele http://www.networkworld.com JP
27.04.2009 Sedm žhavých bezpe?nostních otázek http://www.networkworld.com JP
27.04.2009 Phishing, jak poznám, zda nejsem na podvžené stránce? http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.04.2009 Konference RSA - 10 hlavních témat http://www.itnews.com.au JP
27.04.2009 Obamovo BlackBerry je bezpe?n?jší http://www.wired.com JP
27.04.2009 Virus Conficker.E má údajn? autodestruktivní podobu http://computerworld.cz JP
27.04.2009 CAPTCHA - jaká je její budoucnost ? http://www.slate.com JP
27.04.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 17/2009 http://www.root.cz JP
25.04.2009 Nový draft IETF pkix - Certificate Image http://tools.ietf.org JP
25.04.2009 Pro? lidé píší viry http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.04.2009 Deset cest, které mohou pomoci malému podnikání ve vztahu k bezpe?nosti v období recese http://www.net-security.org JP
25.04.2009 Nejvíce nebezpe?né exploity http://www.theregister.co.uk JP
25.04.2009 Nový ?erv umí obejít CAPTCHA pro G-mail http://www.computerworld.com JP
25.04.2009 Kybernetická válka - reálný problém ?i nesmysl? http://nchovy.kr JP
25.04.2009 Kybernetický útok na americké m?sto http://perens.com JP
25.04.2009 Nokia neví, pro? je ze strany kriminality poptávka po jejích starých mobilech http://pcworld.co.nz JP
25.04.2009 20+ Headphone Statistics Savvy Buyers Need To Know https://uk.shokz.com JP
23.04.2009 Jak zabezpe?it virtuální prost?edí http://www.infosecwriters.com JP
23.04.2009 Analýza seznamu SANS/CWE 25 nejnebezpe?n?jších programátorských chyb http://www.infosecwriters.com JP
23.04.2009 F-Secure nedoporu?uje používat Adobe Reader http://www.h-online.com JP
23.04.2009 Agent FBI hovo?í o svých zkušenostech z práce na druhé stran? http://www.computing.co.uk JP
23.04.2009 Akce Infosecurity Europe za?ne 28. dubna v Londýn? http://www.scmagazineuk.com JP
23.04.2009 Jedna t?etina pracovník? by se nechala uplatit kv?li krádeži dat http://www.theregister.co.uk JP
23.04.2009 Vládní systémy jsou sou?ástí botnet? http://www.theregister.co.uk JP
23.04.2009 Jedno PC infikované botem = 600 000 spamových zpráv denn? http://www.computerworld.com JP
23.04.2009 Cloud computing je bezpe?nostní no?ní m?rou http://www.computerworld.com JP
23.04.2009 Melissa Hathaway na konferenci RSA http://voices.washingtonpost.com JP
22.04.2009 Kyberválka: Nové možnosti vedení boje ve 21. století http://www.zive.cz JP
22.04.2009 Spojené státy chystají nové vojenské veliteství ve vztahu k po?íta?ovým sítím Pentagonu http://www.boston.com JP
22.04.2009 Odborníci ?íkají: je t?eba se soust?edit na lidi, kte?í stojí za botnety http://www.securityfocus.com JP
22.04.2009 FBI jako etický hacker? http://www.computerworld.com JP
22.04.2009 NSA nechce být jedinou odpov?dnou institucí za kybernetickou bezpe?nost USA http://www.computerworld.com JP
22.04.2009 Hackeri ukradli Pentagonu terabajty dát o F-35 http://www.dsl.sk JP
22.04.2009 RSA Conference: Den první http://www.csoonline.com JP
22.04.2009 Brit žaluje banku ohledn? záhadných výb?r? z jeho (Chip-and-Pin) ú?tu http://blog.wired.com JP
22.04.2009 Nejlepší postupy pro ochranu notebook? http://go.techtarget.com JP
22.04.2009 NIST vydal DRAFT SP 800-118 Guide to Enterprise Password Management http://csrc.nist.gov JP
21.04.2009 Zahájena konference RSA 2009 http://www.pcworld.com JP
21.04.2009 Bezplatný skener pro on-line hrozby v?etn? hodnocení potenciální nebezpe?nosti webových stránek nabízí AVG http://computerworld.cz JP
21.04.2009 Václav Žák: anonymní Internet b?hem n?kolika let zmizí http://www.lupa.cz JP
21.04.2009 Krminální živly platí velké peníze za hackovatelné mobily Nokia http://www.computerworld.com JP
21.04.2009 5 bezpe?nostních trapas?, které se uživatel?m stávají p?i brouzdání internetem http://www.csoonline.com JP
21.04.2009 Brazilie - hacknuté vojenské satelity USA http://www.wired.com JP
21.04.2009 Draft IETF pkix - Trust Anchor Format http://www.ietf.org JP
21.04.2009 Draft IETF pkix - Trust Anchor Management Protocol (TAMP) http://www.ietf.org JP
20.04.2009 Americká vláda hledá hackery - k ochran? národních sítí http://tech.yahoo.com JP
20.04.2009 Spam v roce 2009 - ?ást 3 http://www.networkworld.com JP
20.04.2009 Nástroj, který umož?uje skrýt malware http://www.computerworlduk.com JP
20.04.2009 Informativní p?ehled o podstat? po?íta?ové forenzní analýzy http://www.infosecwriters.com JP
20.04.2009 Hackovací nástroje a techniky a jak chránit svoji sí? p?ed nimi http://www.infosecwriters.com JP
20.04.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 16/2009 http://www.root.cz JP
20.04.2009 Google testuje nové postupy pro CAPTCHA http://news.cnet.com JP
20.04.2009 Black Hat : útok pomocí SMS na mobilní telefony. http://www.h-online.com JP
18.04.2009 Nová verze ?ervu Waledac nabízí (naivním) uživatel?m sledování SMS zpráv http://www.scmagazineuk.com JP
18.04.2009 Bílý d?m oznámí v p?íštím týdnu svoji novou strategii kybernetické bezpe?nosti http://www.nytimes.com JP
18.04.2009 K používání pojm? hacker a cracker http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.04.2009 Chytré mobily v organizacích a bezpe?nost http://www.eweek.com JP
18.04.2009 Black Hat - útoky na páte? internetu http://www.theregister.co.uk JP
18.04.2009 Black Hat - chystaná prezentace zastavena http://www.networkworld.com JP
18.04.2009 Black Hat - nová technika rootkit? pro Linux http://www.h-online.com JP
18.04.2009 Útok SQL injection - s jeho pomocí lze p?evzít i plnou kontrolu serveru http://www.h-online.com JP
18.04.2009 Jak FBI využívá spyware http://blog.wired.com JP
16.04.2009 Botnety: 4 d?vody pro? je t?žší je nalézt a bojovat s nimi http://www.csoonline.com JP
16.04.2009 Množství spyware nar?stá http://www.infomaticsonline.co.uk JP
16.04.2009 K fyzické stránce IT bezpe?nosti http://www.itsecurity.com JP
16.04.2009 Spam - jeho dopady na prost?edí http://www.net-security.org JP
16.04.2009 Jak bezpe?ná je vaše platební karta? http://blogs.techrepublic.com.com JP
16.04.2009 Microsoft dodává Interpolu forenzní nástroj Cofee http://www.theregister.co.uk JP
16.04.2009 Nebezpe?ný internet http://www.networkworld.com JP
16.04.2009 Recenze knihy: The Book of Wireless http://www.linuxsecurity.com JP
16.04.2009 Draft IETF S/MIME : Use of ECC Algorithms in Cryptographic Message Syntax http://www.ietf.org JP
15.04.2009 Vyšel e-zin Crypto-World 4/2009 http://crypto-world.info PV
15.04.2009 ?eská spo?itelna zvyšuje zabezpe?ení svého online bankovnictví http://ekonomika.ihned.cz JP
15.04.2009 PINy, nové techniky k jejich hacknutí ohrožují bezpe?nost bankovních karet http://blog.wired.com JP
15.04.2009 Black Hat Europe 2009 http://www.blackhat.com JP
15.04.2009 ?erv v Twitteru - co se vlastn? stalo? http://www.pcworld.com JP
15.04.2009 Stav spamu v roce 2008 http://www.networkworld.com JP
15.04.2009 V lo?ském roce bylo kompromitováno p?es 280 milión? záznam? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
15.04.2009 Objevila se nová verze rootkitu mebroot http://www.scmagazineuk.com JP
15.04.2009 Ghostnet: Pro? je to vážná v?c http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.04.2009 P?t cest, jak p?ežít vyšet?ování datového pr?niku http://www.csoonline.com JP
15.04.2009 ?ína a Rusko jsou hlavním zdrojem pokus? o proniknutí do IT amerických rozvodných sítí http://voices.washingtonpost.com JP
15.04.2009 Nová verze ?erva Conficker má vazbu na botnet Storm http://searchsecurity.techtarget.com JP
15.04.2009 Draft IETF S/MIME : S/MIME Version 3.2 Message Specification http://www.ietf.org JP
15.04.2009 Draft IETF pkix : Other Certificates Extension http://www.ietf.org JP
15.04.2009 Draft IETF S/MIME- S/MIME Version 3.2 Certificate Handling http://www.ietf.org JP
14.04.2009 Historická kryptologie: Zašifrované dopisy Marie-Antoinetty http://eprint.iacr.org JP
14.04.2009 2008 Internet Crime Report http://www.ic3.gov JP
14.04.2009 Sou?asné investice do IT projekt? - bezpe?nost je na ?ele http://www.csoonline.com JP
14.04.2009 Deset otázek, které byste si m?li zodpov?d?t, než za?nete shromaž?ovat utajovaná data http://blogs.techrepublic.com.com JP
14.04.2009 Jakým zp?sobem nep?enášet tajné dokumenty http://www.schneier.com JP
14.04.2009 ?ervem Conficker m?že stále ješt? být hacknut každý pátý po?íta? http://www.computerworld.com JP
14.04.2009 Útoky na servery (slabá hesla v SSH) se op?t vracejí http://bsdly.blogspot.com JP
14.04.2009 Ghostscript - zranitelnost prost?ednictvím speciálních pdf soubor? http://www.h-online.com JP
14.04.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 15/2009 http://www.root.cz JP
11.04.2009 E-zin Crypto-World 3/2009 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
10.04.2009 První SMS vir je na sv?t? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
10.04.2009 Skener zranitelností Nessus - vydána verze 4.0.0 http://tenablesecurity.com JP
10.04.2009 Spam - aktuální situace http://www.networkworld.com JP
10.04.2009 Co o?ekává Ira Winkler od zprávy ke kybernetické bezpe?nosti USA http://www.computerworld.com JP
10.04.2009 Digitální Pearl Harbor, Cyber 9/11, a E-Qaeda http://voices.washingtonpost.com JP
10.04.2009 Úto?níci na rozvodné sít? využívají klasické chyby softwaru na PC http://www.csoonline.com JP
10.04.2009 Conficker p?eci jen aktualizuje http://news.bbc.co.uk JP
09.04.2009 MIT Kerberos, nalezeny bezpe?nostní zranitelnosti http://www.h-online.com JP
09.04.2009 Zpráva k hacknuté americké rozvodné sít http://www.csoonline.com JP
09.04.2009 N?kdy je lepší nešifrovat http://blogs.techrepublic.com.com JP
09.04.2009 GIFAR - hackovací technika http://www.infosecwriters.com JP
09.04.2009 Microsoft : dramatický nár?st scareware (zastrašovací SW) infekcí http://voices.washingtonpost.com JP
08.04.2009 Jaký smysl mají bezpe?nostní certifikáty pracovník? http://fcw.com JP
08.04.2009 Výsledky aktuálního testu firewall? http://www.matousec.com JP
08.04.2009 Recenze knihy : Hacking VoIP http://netsecurity.about.com JP
08.04.2009 Jak Intranet otev?ít útok?m pomocí Internet Exploreru http://www.argeniss.com JP
08.04.2009 Mobilní telefony jako HW tokeny http://www.net-security.org JP
08.04.2009 Cloud computing: užite?nost versus nebezpe?í http://www.networkworld.com JP
08.04.2009 Informace o utajovaných jednáních k mezinárodní smlouv? proti pad?lk?m http://www.computerworld.com JP
08.04.2009 Elektrické rozvodné sít? v USA jsou p?edm?tem špionáže http://online.wsj.com JP
08.04.2009 Role bezpe?nosti v vztahu k propoušt?ní zam?stnanc? http://www.networkworld.com JP
08.04.2009 Intervew s hackerem na téma: analýza bezpe?nostních hrozeb http://www.tomshardware.com JP
08.04.2009 Draft IETF S/MIME - S/MIME Version 3.2 Message Specification http://www.ietf.org JP
07.04.2009 P?t fází úsp?šné penetrace sít? http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.04.2009 Obavy Ameri?an? z podvod? a krádeží ID v dob? ekonomické krize vzrostly http://www.net-security.org JP
07.04.2009 1 ?tvrtletí 2009 - nár?st spyware o 10 procent http://www.net-security.org JP
07.04.2009 Chystaná americká legislativa - bude internet bezpe?n?jší? http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.04.2009 Identifikace lidí, kte?í využívají anonymní data v sociálních sítích http://www.schneier.com JP
07.04.2009 Obamovo ministerstvo spravedlnosti hájí odposlechy Bushovy éry http://www.theregister.co.uk JP
07.04.2009 Razie FBI v po?íta?ové budov? v Dallasu http://cbs11tv.com JP
07.04.2009 Chytré mobily a Porn-Dialer http://www.viruslist.com JP
07.04.2009 Draft IETF pkix - New ASN.1 Modules for PKIX http://www.ietf.org JP
07.04.2009 Draft IETF S/MIME - New ASN.1 Modules for CMS and S/MIME http://www.ietf.org JP
06.04.2009 NIST vydal SP800-85A-1 PIV Card Application and Middleware Interface Test Guidelines http://csrc.ncsl.nist.gov JP
06.04.2009 Praktická p?íru?ka pro plánování obnovy po havárii http://whitepapers.theregister.co.uk JP
06.04.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 14/2009 http://www.root.cz JP
03.04.2009 Kryptografie na SmartCard Forum 2009, 21. kv?tna 2009, Praha - update http://www.smartcardforum.cz VK
03.04.2009 40 procent teenager? hackuje http://www.metro.co.uk JP
03.04.2009 Bezplatný bezpe?nostný nástroj od HP má chráni? weby http://www.zive.sk JP
03.04.2009 Scansafe - zpráva k hrozbám v roce 2008 http://www.scansafe.com JP
03.04.2009 Kybernetická špionáž ?ízená vládami? Nenechte se p?ekvapit http://www.pcworld.com JP
03.04.2009 Esej Bruce Schneiera : Kdo má odpovídá za kyberbezpe?nost USA? http://www.schneier.com JP
03.04.2009 Šifrování - pohled právník? http://resources.zdnet.co.uk JP
03.04.2009 F-Secure: Conficker po 1. dubnu - otázky a odpov?di (a také test ) http://www.f-secure.com JP
03.04.2009 T?i jednoduché (a bez náklad?) cesty k ochran? vaši sít? http://www.computerworld.com JP
02.04.2009 Nádherná rekonstrukce Bombe, luštících stroj? Enigmy http://www.dailymail.co.uk VK
02.04.2009 Doporu?ované nejlepší postupy pro využívání a správu šifrování na noteboocích http://searchnetworking.bitpipe.com JP
02.04.2009 Deset bezpe?nostních hrozeb, na které bychom si v pr?b?hu roku 2009 m?li dávat pozor http://downloads.techrepublic.com.com JP
02.04.2009 Old?ich Klimánek: Nebezpe?ný ?erv napadá modemy a routery http://www.dsl.cz JP
02.04.2009 Pasy se nov? rozši?ují o otisky prst?, od ú?ad? to vyžaduje vyšší zabezpe?ení dat http://computerworld.cz JP
02.04.2009 Spyware Terminator: Zato?te s parazity v po?íta?i http://www.zive.cz JP
02.04.2009 Vyšet?ování datového pr?niku - deník ú?astníka http://www.csoonline.com JP
02.04.2009 USA - nová legislativa umožní bezprecedentní kontroly internetu http://www.theregister.co.uk JP
02.04.2009 Tv?rci ?erva Conficker budou z?ejm? roz?arováni http://www.computerworld.com JP
02.04.2009 Pracovní skupina IETF pkix vydala draft :Traceable Anonymous Certificate http://www.ietf.org JP
01.04.2009 Špionáž prost?ednictvím GhostNetu je dílem amatér?? http://www.scmagazineuk.com JP
01.04.2009 Množství spamu se vrátilo na úrove? p?ed uzav?ením hostingu spole?nosti McColo http://www.securityfocus.com JP
01.04.2009 Google p?ichází s obranou proti XSS ve webových aplikacích http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
01.04.2009 Nová esej Bruce Schneiera: Soukromí a ?tvrtý dodatek http://www.schneier.com JP
01.04.2009 EU - formování strategie na ochranu kritických informa?ních infrastruktur http://ec.europa.eu JP
01.04.2009 F-Secure: ?erv Conficker aktivován, zatím se nic ned?je http://www.f-secure.com JP
01.04.2009 Washington - podvodné klonování platebních karet zákazník? v restauracích http://blog.wired.com JP
Design: Webdesign