Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hackovací nástroje a techniky a jak chránit svoji sí? p?ed nimi

20.04.2009
Desetistránkový p?ehled postup? používaných hackery (ve stru?nosti):
  • skenery port?
  • skenery zranitelností
  • snifery paket?
  • rootkity
  • nástroje pro crackování hesel
  • sociální inženýrství
Zmín?ny jsou také n?které další útoky, v záv?ru pak auto?i uvádí svá doporu?ení pro ochranu p?ed t?mito útoky.
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/ASigmon_Hacker_Tools.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Informativní p?ehled o podstat? po?íta?ové forenzní analýzy
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 16/2009 - starší ->>
Design: Webdesign