Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Digitální Pearl Harbor, Cyber 9/11, a E-Qaeda

10.04.2009
Pod vtipným titulkem se skrývá ?lánek známého komentátora Briana Krebse. Sou?asné vzrušení se týká jakoby nových objev? toho, co vše je hacknuto. Nebylo však vše toto známo již d?íve?

Viz dále nap?. :
Zdroj: http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/04/digital_pearl_harbor_cyber_911.html?wprss=securityfix
Autor: JP


<<- novější - Co o?ekává Ira Winkler od zprávy ke kybernetické bezpe?nosti USA
Úto?níci na rozvodné sít? využívají klasické chyby softwaru na PC - starší ->>
Design: Webdesign