Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

K fyzické stránce IT bezpe?nosti

16.04.2009
Rekapitulace základních bezpe?nostních požadavk? provedená Johnem Edwardsem:
 • Zamykejte dve?e
 • Instalujte dohlížecí systém
 • Používejte upevn?ná za?ízení
 • Ochra?te svá p?enosná za?ízení (bezpe?n? uzam?ené prostory)
 • Volte vhodné zálohování
 • Uzav?ete otev?ené porty
 • Zabezpe?te zranitelné pracovní stanice (zejména na ve?ejných místecch)
 • Uzamykejte po?íta?ové sk?ín?
 • Chra?te své tiskárny
Zdroj: http://www.itsecurity.com/features/physical-side-of-security-022108/
Autor: JP


<<- novější - Množství spyware nar?stá
Spam - jeho dopady na prost?edí - starší ->>
Design: Webdesign