Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kryptografie na SmartCard Forum 2009, 21. kv?tna 2009, Praha - update

03.04.2009
Druhý ro?ník konference SmartCard Forum 2009, 21. kv?tna 2009, konferen?ní sál spole?nosti OKsystem s.r.o., Praha. Konference je ur?ena pro odbornou ve?ejnost a manažery v oblastech informa?ních a komunika?ních technologií, se zam??ením na využití ?ipových karet. Vstup je zdarma, avšak je nutná v?asná registrace p?edem.

Program:

Ivo Rosol, OKsystem s.r.o. - Elektronické ob?anské pr?kazy v EU
František Male?, Státní tiskárna cenin - Identifika?ní doklady v ?R
Vlastimil Klíma, nezávislý kryptolog - Sou?asná kryptologie a hashovací funkce v praxi
Tomáš Rosa, Raiffeisenbank, a.s. - Penetra?ní testy RFID ?ip? aneb když pravda je horší než lež
Tomáš Trpišovský/Ji?í Havlík, IMA s.r.o. - Moderní technologie pro identifikace replika?ních robot?
Jan N?mec, Gemalto - Nové generace SIM karet a jejich budoucnost
Václav Lín, OKsystem s.r.o. - SIM karty a bezpe?nost v mobilních sítích
Moderátorem akce je: Petr Koubský
Zdroj: http://www.smartcardforum.cz/program/
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 14/2009
40 procent teenager? hackuje - starší ->>
Design: Webdesign