Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 16/2009

20.04.2009
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne lze upozornit p?edevším na pr?b?h konference Black Hat Europe, na informace k novým útok?m na online bankovnictví a dále t?eba na rekapitulaci základ? fyzické bezpe?nosti IT.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-konference-black-hat-europe/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Hackovací nástroje a techniky a jak chránit svoji sí? p?ed nimi
Google testuje nové postupy pro CAPTCHA - starší ->>
Design: Webdesign