Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Probíhá konference Black Hat Europe 2012

15.03.2012
Koná se ve dnech 14. až 16.b?ezna 2012 v Amsterodamu. Program konference je na této stránce Schedule. Anotace p?ísp?vk? jsou na stránce Briefings.

?lánek We need good code, says Diffie at Black Hat Europe obsahuje komentá? k vystoupení pionýra kryptografie s ve?ejným klí?em Whita Diffie k akuálním pot?ebám ohledn? bezpe?nosti IT - pot?ebujeme skute?n? kvalitní programy. Diffie tímto svým vystoupením (keynote) konferenci zahájil.

?lánek Internet Crime Focus Of Black Hat Europe rozebírá zam??ení konference, konstatuje, že je zam??ená na internetovou kriminalitu.
Zdroj: https://www.blackhat.com/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kybernetická válka - švindly okolo tohoto pojmu
Hlasové biometrické systémy nejsou spolehlivé - starší ->>
Design: Webdesign