Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak bezpe?n? aktualizovat sv?j software

29.04.2009
Robert Vamosi radí, jak postupovat u nejd?ležit?jších aplikací (v?etn? Windows).
Zdroj: http://www.pcworld.com/businesscenter/article/163929/master_the_software_updating_process_to_keep_your_pc_safe_and_stable.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Komentá? k p?íru?ce NISTu pro správu hesel v organizacích
Online st?edisko bude pomáhat ob?tem kybernetické kriminality - starší ->>
Design: Webdesign