Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.10.2005 Postranní kanály - deset let od zve?ejn?ní + dopad na testování bezpe?nosti kryptografických modul? http://eprint.iacr.org JP
31.10.2005 Zem?el Professor Angus McIntosh - luštitel Enigmy http://news.scotsman.com JP
30.10.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úlohám t?etího kola (!) http://soutez2005.crypto-world.info PV
29.10.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?.II/9 (program pro dešifraci) http://soutez2005.crypto-world.info PV
28.10.2005 Sout?ž 2005 – nápov?da k úloze na absolutn? bezpe?ný systém (?. II/7 a ? . II/8) http://soutez2005.crypto-world.info PV
27.10.2005 Podniková IT bezpe?nost a kryptografie http://www.computerworld.com JP
25.10.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úlohám druhého kola (hlášení špióna)... http://soutez2005.crypto-world.info PV
23.10.2005 Chcete si po?ídit repliku Enigmy ? http://www.xat.nl PV
22.10.2005 Neuv??itelné podruhé: Jak šifruje passwordy Cisco VPN client? No p?ece klí?em, který si každý m?že zjistit !?! http://evilscientists.de VK
20.10.2005 Exploiting MD5 collisions (in C#) - jak je to doopravdy http://www.crypto-world.info VK
20.10.2005 Kaliski na konferenci RSA Europe 2005 http://www.theregister.co.uk JP
20.10.2005 Kriminalita a šifrování http://software.silicon.com JP
20.10.2005 Exploiting MD5 collisions (in C#) http://www.codeproject.com JP
19.10.2005 Cisco - dešifrování hesel http://evilscientists.de JP
18.10.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?.II/3 http://soutez2005.crypto-world.info PV
17.10.2005 Sout?ž 2005 - druhá nápov?da k úloze ?.II/7 a ?.II/8 http://soutez2005.crypto-world.info PV
17.10.2005 Kon?í termín pro odevzdání p?ísp?vk? do sout?že KEYMAKER 2005 http://www.buslab.org PV
16.10.2005 Kryptoanalýza z?stane v ?R legální ! (snad) http://crypto-world.info PV
16.10.2005 NSA doporu?uje eliptické k?ivky z hlediska bezpe?nosti, výkonu a kratšího klí?e, schváleno i pro TOP SECRET! http://www.nsa.gov VK
15.10.2005 Crypto-World má 1000 registrovaných odb?ratel?!!!! http://crypto-world.info PV
15.10.2005 Vyšel Crypto-World 10/2005 http://crypto-world.info PV
14.10.2005 Security Builder SSL (Certicom) jako první splnil požadavky NSA (Suite B Crypto Requirements) http://www.itsecurity.com JP
13.10.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?.II/9 http://soutez2005.crypto-world.info PV
13.10.2005 E-zin Crypto-World 9/2005 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
12.10.2005 Pro? pozm??ovací návrh §205 p?edloží komunisté - pon?kud žertovn? ze zákulisí velké politiky http://www.root.cz PV
12.10.2005 ?eští v?dci se bojí, že je zákon neodliší od hacker? http://www.novinky.cz PV
12.10.2005 Švédové rozbili šifru z knihy Simona Singha (The Code Book) a získali 10000 liber http://www.theregister.co.uk JP
12.10.2005 Analýza šifrovací metody použité v programu Winzip http://www.cs.jhu.edu JP
11.10.2005 Parlament nebo PORWELLAMENT? Zm?ní dnes nebo zítra návrh trestního zákoníku, který umož?uje posílat v?dce do v?zení ? http://pes.internet.cz VK
10.10.2005 Pomozte, a? nám nezav?ou pana docenta! http://zpravodajstvi.ecn.cz VK
09.10.2005 Sout?ž 2005 – nápov?da k úloze na absolutn? bezpe?ný systém (?. II/7 a ? . II/8) http://soutez2005.crypto-world.info PV
09.10.2005 Soutež 2005 v lušt?ní šifer pokra?uje druhým kolem ... http://soutez2005.crypto-world.info PV
06.10.2005 Snaha o záchranu SHA-1 http://eprint.iacr.org VK
04.10.2005 Crypto-World - Sout?ž 2005 http://www.linuxsoft.cz PV
04.10.2005 nCipher má licenci Certicomu na využití eliptické kryptografie http://www.monitortoday.com JP
03.10.2005 NSA a kryptografie eliptických k?ivek http://www.nsa.gov JP
Design: Webdesign