Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?.II/9 (program pro dešifraci)

29.10.2005
Vážení sout?žící,
váš soupe? a konkurent Ladik64 se rozhodl, že se s Vámi pod?lí o sv?j program , který použil p?i dešifraci úlohy II/9.

K správné funkci musíte povolit v Excelu spoušt?ní makra (nastavit st?ední ?i nízké zabezpe?ení).

Pro úplnost p?ipomínám odkaz na zve?ejn?nou p?edchozí nápov?du k této úloze ze 13.10...

P?eji hezkou zábavu a ten správný nápad, jak najít klí? k této úloze (tj. jak správn? sestavit p?evodovou tabulku..).
Zdroj: http://soutez2005.crypto-world.info/index.php?crypto=ulohy&kolo=2&uloha=9
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Sout?ž 2005 - nápov?da k úlohám t?etího kola (!)
Sout?ž 2005 – nápov?da k úloze na absolutn? bezpe?ný systém (?. II/7 a ? . II/8) - starší ->>
Design: Webdesign