Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž 2005 – nápov?da k úloze na absolutn? bezpe?ný systém (?. II/7 a ? . II/8)

09.10.2005
K vytvo?ení šifrového textu ?.7 a ?.8 byl použit tento postup:
  • p?evod otev?eného textu do mezinárodní abecedy
  • dekadické vyjád?ení ASCII znak?
  • sou?et z heslem (bez p?enosu)...

P?íklad:
Otev?ený text : P R A H A
P?evod na ASCII: 80 82 65 72 65
Heslo: 17 33 63 90 15
Sou?et: 97 15 28 62 70


Více o systému a o tom, kdy a za jakých okolností jej lze rozluštit viz ?lánek v Crypto-Worldu 10/2001, str. 2-6 Absolutn? bezpe?ný systém.
Zdroj: http://soutez2005.crypto-world.info/index.php?crypto=ulohy&kolo=2&uloha=7
Autor: PVSoutež 2005 v lušt?ní šifer pokra?uje druhým kolem ... - starší ->>
Design: Webdesign