Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Další postranní kanál – geometrie textu!

11.05.2004
Také vás iritují „odtajn?né“ texty, které ovšem pro jistotu obsahují za?ern?né pasáže (p?eci jen vst?ícnost k ve?ejnosti má své meze, že)? V p?ípad? známého kryptoanalytika Davida Naccache to ovšem došlo až tak daleko, že sestavil a experimentáln? ov??il jednoduchou metodu umož?ující nep?íliš dlouhé fragmenty za?ern?ného textu rekonstruovat. A co k tomu použil? Postranní informaci nesenou v geometrii celého textu! To, že si vybral „zrovna“ zprávu od CIA pro Prezidenta USA (G.-W. Bush, Jr.) už byla jen t?ešinka na dortu. Dodejme, že David toho má na svém kont? v oblasti prakticky využitelných postranních kanál? už víc a že nap?íklad na summit ISS2004 (http://www.dsm.tate.cz/is2/2004) p?ijede do Prahy povídat o možnostech snímání otisk? prst? na klávesnici ATM mj. tak, aby se pak dokázal „vejít“ do 3 pokus? povolených pro chybný PIN...
Zdroj: http://cryptome.org/cia-decrypt.htm
Autor: TR


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kvantová kryptografie pro bezpe?nou distribuci klí??
Design: Webdesign