Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

NSA doporu?uje eliptické k?ivky z hlediska bezpe?nosti, výkonu a kratšího klí?e, schváleno i pro TOP SECRET!

16.10.2005
Do první generace kryptosystém? s ve?ejným klí?em NSA za?azuje RSA a Diffie-Hellman?v systém. Pokud n?kdo plánuje nový systém nebo upgrade, m?l by vážn? p?emýšlet o p?echodu na eliptické kryptosystémy (kryptosystémy nad eliptickými k?ivkami). NSA je ozna?uje za druhou generaci kryptosytém? s ve?ejným klí?em.

Další konkrétní data viz ?lánek NSA schválila sadu algoritm? pro ochranu utajovaných dat stupn? SECRET a TOP SECRET z 20.9..

Úvod do eliptických kryptosystém? viz ?lánky:
V.Klíma: Eliptické k?ivky a šifrování (1), Chip, zá?í 2002, str. 134 - 136.
V.Klíma: Eliptické k?ivky a šifrování (2), Chip, ?íjen 2002, str. 160 - 162.
Zdroj: http://www.nsa.gov/ia/industry/crypto_elliptic_curve.cfm
Autor: VK


<<- novější - Kryptoanalýza z?stane v ?R legální ! (snad)
Design: Webdesign