Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kon?í termín pro odevzdání p?ísp?vk? do sout?že KEYMAKER 2005

17.10.2005

Dnes o p?lnoci kon?í termín pro odevzdání p?ísp?vk? do sout?že o nejlepší studentskou práci v oblasti kryptologie a informa?ní bezpe?nosti KEYMAKER 2005, kerou vyhlásila Brno University Security Laboratory za podpory firmy Grisoft, a.s..

P?ijímány jsou ?lánky, bakalá?ské ?i diplomové práce, nebo jiná ucelená díla. Nutnou podmínkou je, aby hlavním autorem podané práce byl student.
Nejlepší p?ísp?vky budou doporu?eny k uve?ejn?ní v ?asopise DSM a e-zinu Crypto-World.
Vybraní auto?i budou prezentovat svou práci na kryptologickém workshopu Mikulášská kryptobesídka 2005 .

P?ípadné dotazy posílejte na mkb2005(at)workshop.tns.cz

Mezi nejlepší práce budou rozd?leny ceny v celkové hodnot? 45.000 K?, v?nované firmou Grisoft.
Podrobné informace na http://www.buslab.cz/keymaker

Zdroj: http://www.buslab.org/mkb/cfp_keymaker.htm
Autor: PV


<<- novější - Sout?ž 2005 - druhá nápov?da k úloze ?.II/7 a ?.II/8
Design: Webdesign