Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 9-10/2013

27.10.2013
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 9-10/2013.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (celkem 1338) dne 27.10.2013.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info . E-mail s informacemi ke stažení opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 9-10/2013
--------------------------
A. Sovietska šifra VIC (J.Kollár) 2 – 16
B. Prolamování hash otisk? (R.Kümmel) 17 – 24
C. Upoutávka na knihu K.Burdy – Aplikovaná kryptografie 25
D. Sout?ž v lušt?ní / Dosud nevylušt?ný dopis ?eského
pob?lohorského emigranta Karla Rabenhaupta ze Suché
z doby t?icetileté války (J.Mírka, P.Vondruška) 26 – 27
E. O ?em jsme psali za posledních 12 m?síc? 28 – 29
F. Záv?re?né informace 29
P?íloha: ukázka z knihy Aplikovaná kryptografie

Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Studie ENISA: Algorithms, Key Sizes and Parameters Report. 2013 recommendations
E-zin Crypto-World 7-8/2013 uvoln?n k volnému stažení! - starší ->>
Design: Webdesign