Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 7-8/2013

18.08.2013
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 7-8/2013.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (celkem 1320) dne 18.8.2013.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info . E-mail s informacemi ke stažení opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 7-8/2013
--------------------------
A. Reino Häyhänen – sovietsky špión (J. Kollár) 2 – 9
B. Dosud nevylušt?ný dopis ?eského pob?lohorského emigranta Karla Rabenhaupta ze Suché z doby t?icetileté války. (Sout?ž o ceny) (J. Mírka) 10 – 18
C. Sout?ž 2013, lušt?ní originálního šifrového dopisu ze 17. století (P. Vondruška) 19 – 21
D. Diskrétní logaritmus a metody jeho výpo?tu (J. Pulec) 22 – 26
E. Kaspersky v Praze - Kybernetické zbran? jsou nejhorším vynálezem století 27 – 28
F. Pozvánka k podzimním kurz?m Akademie CZ NIC 29 – 31
G. O ?em jsme psali za posledních 12 m?síc? 32 – 33
H. Záv?re?né informace 34

Sou?asn? byla zahájena sout?ž v lušt?ní (jako úkol je p?edložen originální šifrový dopis z t?icetileté války !) - detaily viz e-zin nebo stránka Sout?ž 2013 - http://soutez2013.crypto-world.info/

Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Stále je také možné zakoupit DVD, které obsahuje všechny dosud vydané e-ziny, databázi všech p?ísp?vk? v NEWS (více jak 22 500), doprovodné materiály k sout?žím, které e-zin v letech 2000-2011 po?ádal a další související ?lánky a BONUSY.
Více informací na http://crypto-world.info/cd-objednavka/
POZOR on-line objednávka je zablokována (!), a proto je nutné o zaslání DVD požádat e-mailem!
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zahájena sout?ž v lušt?ní zašifrovaného dopisu z doby t?icetileté války!
E-zin Crypto-World 5-6/2013 uvoln?n k volnému stažení! - starší ->>
Design: Webdesign