Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 11-12/2013.

15.12.2013
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 11-12/2013.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (celkem 1345) dne 15.12.2013.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info . E-mail s informacemi ke stažení opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 11-12/2013
--------------------------
A. Ukládání hesel bezpe?n? (J.Vrána) 2 - 3
B. Nomenklátory 17. a 18. století (J.Mírka, P.Vondruška) 4 - 6
C. Letošní sout?ž v lušt?ní skon?ila – výsledky (P.Vondruška) 7 - 8
D. Analýza Rabenhauptovho zašifrovaného dopisu (E.Antal, P.Zajac) 9 – 17
E. PF 2013 (P.Vondruška) 18
F. O ?em jsme psali za posledních 12 m?síc? 19 – 20
G. Záv?re?né informace 21

Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
.
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Voynich?v rukopis - pokrok v jeho lušt?ní?
kurz Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) - starší ->>
Design: Webdesign