Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

CD k 11.výro?í založení e-zinu Crypto-World

19.09.2009
K jedenáctému výro?í založení e-zinu Crypto-World (poprvé vydán v zá?í 1999) bylo vydáno informa?ní CD, které obsahuje všechna dosud vyšlá ?ísla, v?etn? p?íloh a dále SW, který byl v rámci po?ádaných sout?ží 2000-2009 speciáln? vytvo?en a n?které další materiály, které jsou na webu k dispozici (nap?. knihu Elektronický podpis, mé starší ?lánky v jiných médiích apod.).

Zájemc?m tak odpadne pracné a dlouhé stahování soubor? z našeho webu http://crypto-world.info, kde jsou (a i nadále budou) pro ty, kte?í si CD nezakoupí, všechny materiály zdarma k dispozici.

Od dnešního dne lze avizované CD objednat.
Informace k CD
Objednávka CD

D?kuji za Váš zájem a podporu e-zinu Crypto-World.
Pavel Vondruska
Zdroj: http://crypto-world.info/casop11/CD.pdf
Autor: PV


Design: Webdesign