Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zinu Crypto-World 6/2007

17.06.2007
Vyšel e-zinu Crypto-World 6/2007

Kódy, ke stažení e-zinu Crypto-World 6/2007, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1195).
Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah Crypto-Worldu 6/2007
----------------------------------
A. P?ehled a historie polyalfabetických šifer (P.Vondruška) 2-11
B. Matematizace komplexní bezpe?nosti v ?R, ?ást I. (J.Hrubý) 12-20
C. Mikulášská kryptobesídka, Call for Papers 21
D. O ?em jsme psali v ?ervnu 2000-2006 22-23
E. Záv?re?né informace 24
P?íloha: Mikulášská kryptobesídka (6.-7.12.2007)- MKB2007_CallForPapers_cerven.pdf
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

E-zin Crypto-World 5/2007 uvoln?n k volnému stažení! - starší ->>
Design: Webdesign