Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 5-6/2013

15.06.2013
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 5-6/2013.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (celkem 1315) dne 15.6.2013.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info . E-mail s informacemi ke stažení opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 5-6/2013
--------------------------
A. Konec aktualit v Crypto-News a Bezpe?nostních st?ípk? (J.Pinkava) 2
B. Tajomstvo šifrovacieho stroja G. W. Leibniza (J.Kraj?ovi?) 3 – 11
C. Kaspersky Lab odhalila novou kyberšpionážní operaci NetTraveler 12
D. Reakcia na ?lánok „Andreas Figl – rakúsky dôstojník a kryptológ“ (J.Kraj?ovi?) 13 – 15
E. Cvi?ný CISSP test z kryptografie 16 – 18
F. Central European Conference on Cryptology 2013 26.-28. ?ervna, Tel? 19 – 20
G. Call for Papers Mikulášská kryptobesídka 21
H. O ?em jsme psali za posledních 12 m?síc? 22
I. Záv?re?né informace 23

Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Stále je také možné zakoupit DVD, které obsahuje všechny dosud vydané e-ziny, databázi všech p?ísp?vk? v NEWS (více jak 22 500), doprovodné materiály k sout?žím, které e-zin v letech 2000-2011 po?ádal a další související ?lánky a BONUSY.
Obsah DVD je parvideln? aktualizován. Více informací na http://crypto-world.info/cd-objednavka/
POZOR on-line objednávka je zablokována (!), a proto je nutné o zaslání DVD požádat e-mailem!
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zajímavost: tajuplný Voynich?v rukopis obsahuje skute?né informace
E-zin Crypto-World 3-4/2013 uvoln?n k volnému stažení!
- starší ->>
Design: Webdesign