Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Studie ENISA: Algorithms, Key Sizes and Parameters Report. 2013 recommendations

31.10.2013
Studie se dotýká v?tšiny dnes používaných kryptografických algoritm? a protokol?. Mimo jiné je upozor?ováno na nedostate?né bezpe?nostní analýzy protokol? v?etn? jejich n?kdy naivních implementací. Mén? pozornosti je v?nováno asymetrické kryptografii (eliptické k?ivky a další). Komentá? k tomuto 96-stránkovému materiálu najdete v ?lánku:
Zdroj: http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/algorithms-key-sizes-and-parameters-report/at_download/fullReport
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - K pochopení princip? kryptografie na eliptických k?ivkách
Vyšel e-zin Crypto-World 9-10/2013 - starší ->>
Design: Webdesign