Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Diffie-Hellman?v protokol a rychlé generátory

21.07.2005
Autor ?lánku Boaz Tsaban diskutuje otázky spojené s využíváním rychlých generátor? pro Diffie-Hellman?v protokol pro vým?nu klí??. Rychlé generátory umož?ují rychlejší výpo?ty mocnin modulo (prvo?íslo). Obecn? je lze (podle autora) používat bez snížení bezpe?nosti protokolu. Zajímavá diskuse je pak autorem rozvinuta kolem jednoho zde zformulovaného p?edpokladu - MDH.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2005/231.pdf
Autor: JP


Design: Webdesign