Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Diffie-Hellman?v protokol: p?ehled sou?asného stavu a návrh nových variant, diserta?ní práce

13.07.2005
Tato diserta?ní práce obsahuje p?ehled protokol? vým?ny klí?? na bázi Diffie-Hellmanova algoritmu a návrh jeho dalších variant.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2005/223
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign