Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.08.2005 Mikulášská kryptobesídka 2005 - podání p?ísp?vk? do 12.9! http://www.buslab.cz PV
30.08.2005 Pozor na DSA! http://www.iacr.org TR
29.08.2005 P?ehled protokol? pro dohodu na klí?i (key agreement) http://eprint.iacr.org JP
29.08.2005 Crypto 2005 - Rump session - zve?ejn?ny prezentace http://www.iacr.org JP
29.08.2005 RSA Security - SHA1 Collisions can be Found in 2^63 Operations http://www.rsasecurity.com JP
25.08.2005 Umí p?edpov?d?t vít?ze VyVolených, BigBrother i co se stane v roce 2006 http://eprint.iacr.org VK
24.08.2005 William E. Burr (NIST) k posledním výsledk?m ohledn? SHA-1 http://www.securityfocus.com JP
22.08.2005 Nádherné historické šifrátory http://www.jproc.ca VK
22.08.2005 databáze 12 milion? password? a jejich MD5 haší http://gdataonline.com VK
22.08.2005 Kryptografické chyby p?i realizaci DH protokolu http://www.securityfocus.com VK
18.08.2005 Doporu?ení pro správu klí?? - první ?ást t?ídílné p?íru?ky NIST http://csrc.ncsl.nist.gov JP
18.08.2005 Schneier?v blog - New Cryptanalytic Results Against SHA-1 http://www.schneier.com JP
18.08.2005 Moderní kryptografie - stru?ná historie http://www-128.ibm.com JP
17.08.2005 Prof. Wangová urychluje útok na SHA-1, takže je prakticky proveditelný na internetu http://www.iacr.org VK
17.08.2005 Šok a ostuda: Ameri?ané nepustili prof.Wangovou na konferenci Crypto 2005 http://www.nytimes.com VK
17.08.2005 Útoky na AES postranním kanálem p?es cache - žádná teorie, za 65 milisekund je odhalen klí? http://eprint.iacr.org VK
17.08.2005 Poskakující kone?né automaty a proudové šifry http://eprint.iacr.org VK
17.08.2005 Jak dlouho nám vydrží dnešní šifrovací metody? http://www.lupa.cz JP
16.08.2005 Washington University - vzácná sbírka kryptologických rarit http://www.stltoday.com JP
15.08.2005 Bruce Schneier - vyšel nový Crypto-Gram http://www.schneier.com JP
13.08.2005 Pro? fungují útoky na SHA-1 http://eprint.iacr.org VK
11.08.2005 MD5 prohrává u soudu http://www.news.com.au VK
11.08.2005 Japonci jsou t?etím týmem na sv?t?, který umí generovat kolize MD5 http://eprint.iacr.org VK
11.08.2005 Burt Kaliski (RSA) - co dál s hashovacími funkcemi http://www.rsasecurity.com JP
05.08.2005 Vyšlo RFC 4108 - Using Cryptographic Message Syntax (CMS) to Protect Firmware Packages ftp://ftp.rfc-editor.org PV
04.08.2005 Zdroje na téma bezpe?nost a kryptografie http://ce.sharif.edu VK
04.08.2005 The German Enigma Cipher Machine - recenze knihy http://www.scmagazine.com JP
04.08.2005 E-podpisy ?eské pošty: lék pro ?eský e-goverment? http://www.lupa.cz JP
03.08.2005 Kryptografie na bázi eliptických k?ivek http://www.securitypipeline.com JP
03.08.2005 P?ehled : nCipher 2005 Cryptography in the Enterprise Survey http://www.ncipher.com JP
02.08.2005 Bezcertifikátové šifrování s ve?ejným klí?em http://eprint.iacr.org JP
02.08.2005 NIST doporu?uje nový mód pro blokové šifry - GCM http://csrc.nist.gov JP
01.08.2005 Vyšel Crypto-World 78/2005 http://crypto-world.info PV
01.08.2005 E-zin Crypto-World 6/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
01.08.2005 Nevy?ešené šifry http://www.bellaonline.com JP
01.08.2005 P?edzpracování zprávy s cílem dosáhnout nekolizní používání hashovacích algoritm? MD5 a SHA-1 http://eprint.iacr.org JP
Design: Webdesign