Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Šok a ostuda: Ameri?ané nepustili prof.Wangovou na konferenci Crypto 2005

17.08.2005
Prof. Wangová m?la p?ednést závažný p?ísp?vek, který ovlivnil sv?tovou kryptografii v uplynulém roce. Nedostala však vízum. Možná si nepožádala v?as, možná ano, ale z devíti ?í?an?, kte?í se chystali do Kaliformie, se dostavil jen jeden, který obdržel vízum. Je to normální, když si profesor, jedoucí na v?deckou konferenci, musí t?i m?síce dop?edu požádat o vízum? Kdo zažil žádost o vízum a pohled imigra?ního ú?edníka, který vás nemusí ani s platným vízem vpustit, ví, o jakém ponižujícím aktu se mluví. P?ipadá mi to jako absurdní divadlo.

Související odkazy:
Prvotní informace o urychlení útoku prof. Wangové na SHA-1
Schneier?v blog o neud?lení víz
Schneier?v blog o urychlení útoku na SHA-1
Zdroj: http://www.nytimes.com/2005/08/17/business/worldbusiness/17code.html
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Prof. Wangová urychluje útok na SHA-1, takže je prakticky proveditelný na internetu
Útoky na AES postranním kanálem p?es cache - žádná teorie, za 65 milisekund je odhalen klí? - starší ->>
Design: Webdesign