Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Burt Kaliski (RSA) - co dál s hashovacími funkcemi

11.08.2005
Na meetingu IETF v Pa?íži (který prob?hl minulý týden) byly mj. diskutovány otázky spojené s budoucností hashovacích funkcí (SHA-1). Jsou zvažovány t?i varianty (Kaliski preferuje randomizaci).
Zdroj: http://www.rsasecurity.com/blog/entry.asp?id=1011
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Japonci jsou t?etím týmem na sv?t?, který umí generovat kolize MD5
Design: Webdesign