Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pro? fungují útoky na SHA-1

13.08.2005
Fungují zejména proto, že tzv. expanze zprávy, která se hašuje, je pom?rn? slabá. P?í?iny ukazuje n?kolik prací z poslední doby a tento ?lánek je dovršením vysv?lení. Zárove? se ukazuje pom?rn? jednoduchá modifikace této expanze, která by sou?asným útok?m na SHA-1 (složitost 2^69) spolehliv? zabránila.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2005/266
Autor: VK


Design: Webdesign