Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.07.2005 Vyšel Crypto-World 78/2005 http://crypto-world.info PV
30.07.2005 E-zin Crypto-World 6/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
26.07.2005 Oracle - šifrování není dostate?n? bezpe?né http://www.computerworld.com JP
21.07.2005 Diffie-Hellman?v protokol a rychlé generátory http://eprint.iacr.org JP
21.07.2005 XML šifrování a Java http://www.devx.com JP
21.07.2005 Slabiny RC4 odtajn?ny: IBM v?d?la intern? o slabinách RC4 už v roce 1998 http://eprint.iacr.org VK
19.07.2005 IEEE Cipher - nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
18.07.2005 ENIGMA - papírová pln? funk?ní verze historického šifrovacího za?ízení http://mckoss.com JP
13.07.2005 Diffie-Hellman?v protokol: p?ehled sou?asného stavu a návrh nových variant, diserta?ní práce http://eprint.iacr.org VK
08.07.2005 32bitová verze RC4 rychle rozbita http://eprint.iacr.org VK
07.07.2005 Tvorba hašovacích funkcí pomocí blokové šifry má teoretická úskalí http://eprint.iacr.org VK
07.07.2005 Výzkum diferenciálních statistik blokových šifer s alternujícími klí?i http://eprint.iacr.org VK
07.07.2005 Šifrovací produkt - co od n?ho o?ekávat? http://www.computerworld.com JP
04.07.2005 E-maillové schránky a kryptografie s ve?ejným klí?em http://software.newsforge.com JP
03.07.2005 Text zašifrovaný Enigmou - ?ešení ... http://crypto-world.info PV
01.07.2005 Faktorizace - zajímavé nové myšlenky http://eprint.iacr.org JP
01.07.2005 Šifrování - v mnohých firmách chyb?jící bezpe?nostní nástroj http://www.net-security.org JP
01.07.2005 Vyšlo nové ?íslo ?tvrtletníku Code and Cipher http://www.certicom.com JP
Design: Webdesign