Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Text zašifrovaný Enigmou - ?ešení ...

03.07.2005

Odb?ratelé e-zinu Crypto-World nalezli v ?ísle 5/2005 ?lánek s lákavým nadpisem Výzva k rozlušt?ní textu zašifrovaného Enigmou a základní informace byly uvedeny i v NEWS v p?ísp?vku ze 16.5.2005.

V ?lánku se píše o tom, jak radioamatérská stanice GB2HQ odvysílala za?átkem kv?tna zprávu zašifrovanou pomocí Enigmy.

P?epsaný text radiogramu:
QRX QTC QTC = SPECIAL ENIGMA STN = NW QTC =
CQ CQ CQ DE GB2HQ GB2HQ GB2HQ = ENIGMA MESSAGE =
1200 20 NUP AYT =
ZCSIU ECZCD YOEFX NGRDP = RPT =
ZCSIU ECZCD YOEFX NGRDP +

Na stránce http://www.princ7.demon.co.uk/method.htm bylo zve?ejn?no konkrétní nastavení Enigmy - tj. p?íslušný klí? k dešifrování zašifrované zprávy.

Díky tomu sta?ilo vzít vhodný simulátor, nastavit klí?e podle výše uvedeného dokumentu a tak získat obsah odvysílané zprávy.

Pro ty, kte?í jsou zv?daví co text obsahuje, ale necht?li se vydat cestou samostaného dešifrování nebo se jim z n?jakého d?vodu otev?ený text nepoda?ilo získat, jsem slíbil zve?ejnit otev?ený text a stru?ný návod 3.?ervence 2005, kdy sout?ž na GB2HQ skon?ila (rešení).

Zdroj: http://crypto-world.info/casop7/enigma.pdf
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - E-maillové schránky a kryptografie s ve?ejným klí?em
Design: Webdesign