Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.04.2011 Sou?asné komplexní kybernetické hrozby a nezbytnost nových pozic pro efektivn?jší správu bezpe?nostních rizik v organizacích http://www.crn.com JP
30.04.2011 Plánovali ti, co hackli herní sí? Sony, superbotnet z herních po?íta??? http://www.theregister.co.uk JP
30.04.2011 FBI vyšet?uje politicky motivovaný útok DDoS proti Change.org (p?išel z ?íny) http://www.eweek.com JP
29.04.2011 Americký NIST vydal n?kolik dokument? http://csrc.nist.gov JP
29.04.2011 Co ?íkají odborníci k pr?niku do herního systému Sony http://latimesblogs.latimes.com JP
29.04.2011 Hackerství se stává lukrativní profesí http://luciusonsecurity.blogspot.com JP
29.04.2011 Symantec k cíleným útok?m v roce 2010 http://www.symantec.com JP
29.04.2011 USA a Rusko spolupracují na vytvo?ení terminologie kybernetické bezpe?nosti http://www.ewi.info JP
29.04.2011 Schneier doporu?uje k p?e?tení: Loving the Cyber Bomb? The Dangers of Threat Inflation in Cybersecurity Policy http://mercatus.org JP
29.04.2011 George Hotz k spole?nosti Sony ( a k nedávnému pr?niku) http://www.computerworld.com JP
29.04.2011 Apple a Google budou vypovídat p?ed americkým senátem ohledn? sledování uživatel? http://www.computerworld.com JP
29.04.2011 Autentiza?ní systém Nikonu byl cracknut http://www.theregister.co.uk JP
29.04.2011 X-box a phishing http://www.theregister.co.uk JP
29.04.2011 Po pr?niku do sít? Sony pro PlayStation - co byste m?li v?d?t o online bezpe?nosti (desatero) http://www.eweek.com JP
29.04.2011 K likvidaci botnet?. Nevrátí se zpátky? http://www.eweek.com JP
28.04.2011 Falešné Windows Security Center http://www.fasterpccleanclean.com JP
28.04.2011 Je IE9 nyní tím nejbezpe?n?jším prohlíže?em? http://www.securitynewsdaily.com JP
28.04.2011 Trojan Zeus nabízí také možnosti investic (podvodné) http://www.h-online.com JP
28.04.2011 Objevily se falešné antiviry pro uživatele mobilních platforem http://www.net-security.org JP
28.04.2011 Zpráva Global Phishing Survey: Trends and Domain Name Use in 2H2010 http://www.apwg.org JP
28.04.2011 90 procent organizací má problémy se zm?nami hesel (password reset) http://www.net-security.org JP
28.04.2011 Dálková odinstalace botu Coreflood z n?kterých po?íta?? http://www.computerworld.com JP
28.04.2011 Rusko je za 12 procenty provozu škodících útok? http://www.zdnet.com JP
28.04.2011 Pr?nik do herní sít? (PlayStation) spole?nosti Sony vedl ke kompromitaci dat 77 milión? uživatel? http://www.eweek.com JP
28.04.2011 D?v?ra v autentiza?ní tokeny (metody vícefaktorové autentizace) klesla http://www.eweek.com JP
28.04.2011 Stuxnet v o?ích odborníka http://www.israelnationalnews.com JP
28.04.2011 Nebezpe?í nedostate?n? chrán?ného bezdrátu http://news.yahoo.com JP
28.04.2011 Desítka nejv?tších interních hrozeb a jejich prevence http://www.bankinfosecurity.com JP
27.04.2011 Kdo prodává malware? Týká se to také bezpe?nostních firem? http://www.washingtontimes.com JP
27.04.2011 Také mobily s MS Windows Phone 7 odesílají informaci o lokaci uživatele (Microsoftu) http://www.theregister.co.uk JP
27.04.2011 Nedávné pr?niky (RSA, Epsilon) ukazují na nové cesty podvodník? http://www.cutimes.com JP
27.04.2011 Peníze z phishingu odchází podle zjišt?ní FBI do ?íny http://www.theregister.co.uk JP
27.04.2011 Dohady o tom, jak vypadá oznámený útok (Írán) http://www.eweek.com JP
27.04.2011 Sledovací prost?edky ve vašem mobilu zna?í, že m?žete utíkat, ale neschováte se http://www.eweek.com JP
27.04.2011 Sony varuje, v d?sledku pr?niku jsou v ohrožení data milión? uživatel? http://krebsonsecurity.com JP
27.04.2011 Poslední verze trojana SpyEye cílí i na uživatele Opery a Chrome http://krebsonsecurity.com JP
27.04.2011 T?i v?ci, které musí mít podnik ošet?eny ve vztahu k používání sociálních sítí http://resources.idgenterprise.com JP
27.04.2011 12 krok? pro váš bezpe?ný IT život http://www.itworld.com JP
27.04.2011 Jak používat voln? dostupnou verzi skeneru eEye Retina http://searchsecurity.techtarget.com JP
26.04.2011 Malware pro Android - explozivní nár?st http://www.pcworld.com JP
26.04.2011 Užite?nost a rizika nanotechnologií http://www.networkworld.com JP
26.04.2011 Zpráva o svobodném p?ístupu k internetu http://www.dw-world.de JP
26.04.2011 Útoky phishingu - jak školit zam?stanance, aby jim byli schopní odolat http://www.techrepublic.com JP
26.04.2011 Deset hlavních hrozeb databázím http://www.imperva.com JP
26.04.2011 Množství narušení politik zam?stnanci prost?ednictvím e-mail? nar?stá http://www.net-security.org JP
26.04.2011 USA - gang, který úto?il na malé firmy prost?ednictvím pr?niku do jejich bezdrátové sít? http://www.net-security.org JP
26.04.2011 Úvod do eliptické kryptografie (v?etn? programu) http://www.fh-wedel.de JP
26.04.2011 Jak vymazat loka?ní data z iPhone http://news.cnet.com JP
26.04.2011 Šéf amerického ministerstva národní bezpe?nosti - co nás nau?il Stuxnet http://www.computerworld.com JP
26.04.2011 Po?íta?ová válka - vyhrává jí ?ína? http://fcw.com JP
26.04.2011 Syna Kasperského zachránila moskevská policie v razii v saun? http://www.eweek.com JP
26.04.2011 Co by m?l Facebook u?init pro bezpe?nost a ochranu soukromí svých uživatel? http://www.eweek.com JP
26.04.2011 SW v automobilech je stále komplexn?jší a plní v?tší množství úloh http://www.wired.com JP
26.04.2011 Sony po externím vniknutí musela uzav?ít sí? pro PlayStation http://www.wired.com JP
26.04.2011 K „objevu“ sledovacích vlastností iPhone https://alexlevinson.wordpress.com JP
26.04.2011 Írán ?íká, že detetekoval druhý kybernetický útok http://www.reuters.com JP
25.04.2011 K sou?asným velkým útok?m http://www.eweek.com JP
25.04.2011 Kde podvodník získal vaši e-mailovou adresu ? http://krebsonsecurity.com JP
25.04.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 16/2011 http://www.root.cz JP
23.04.2011 Nejhorší po?íta?ový hacker v historii USA, nyní ?íká, že byl placeným informátorem federální vlády http://www.americanfreepress.net JP
23.04.2011 Syn Kasperského je na svobod? http://www.computerworld.com JP
23.04.2011 Velikono?ní hádanka: Tetromino vs.Sudoku http://www.wired.com JP
23.04.2011 Spot?ebitelé jsou nedostate?n? informování ohledn? phishingu http://www.bankinfosecurity.com JP
23.04.2011 Policie se dostane k dat?m z mobilu b?hem dvou minut http://www.networkworld.com JP
23.04.2011 Útoky na systémy SCADA jsou stále ?ast?jší http://www.v3.co.uk JP
22.04.2011 Nový rootkit pracuje s falešnou pam?tí http://blogs.mcafee.com JP
22.04.2011 Také prohlíže? Chrome je p?edm?tem útok? kriminální strany http://www.securitynewsdaily.com JP
22.04.2011 Pro? americká vláda má problém získat „kybernetické vále?níky“ http://www.net-security.org JP
22.04.2011 Byl syn šéfa KasperskyLab unesen? http://www.theregister.co.uk JP
22.04.2011 Jak funguje PKI http://www.windowsitpro.com JP
22.04.2011 K hacknutí RSA SecurID http://www.eweek.com JP
22.04.2011 Jak prozkoumat loka?ní data z iPhone na svém po?íta?i http://howto.wired.com JP
21.04.2011 NSA: plány ohledn? architektury pro sdílení zpravodajských informací http://www.informationweek.com JP
21.04.2011 P?t cest k tomu, jak se skrýt online http://netsecurity.about.com JP
21.04.2011 N?mecko: hacke?i prošli obranami dodavatele bezpe?nostních technologií http://www.securecomputing.net.au JP
21.04.2011 Dramatický nár?st útok? na kritickou infrastrukturu http://www.net-security.org JP
21.04.2011 Facebook chce používat dvoufaktorovou autentizaci http://www.net-security.org JP
21.04.2011 Phishing se stává velkým nebezpe?ím pro firmy a organizace http://www.computerworld.com JP
21.04.2011 iPhone tajn? sleduje vaše kroky http://www.theregister.co.uk JP
21.04.2011 Dosud nejrychlejší kryptografický algoritmus s ve?ejným klí?em byl schválen pro používání ve finan?ních službách http://www.computerworld.com JP
21.04.2011 Skype opravil zranitelnost své verze pro Android http://www.eweek.com JP
20.04.2011 Rostoucí dopady pr?niku do systém? spole?nosti Epsilon http://www.bankinfosecurity.com JP
20.04.2011 Spole?nost HBGary vydala po m?sících zprávu k hacku, který ji poškodil http://threatpost.com JP
20.04.2011 Microsoft Safety Scanner, vydán voln? dostupný nástroj pro Windows, oskenuje a odstraní malware http://www.h-online.com JP
20.04.2011 Studie spole?nosti McAfee k problému kritická infrastruktura a kybernetická bezpe?nost http://www.mcafee.com JP
20.04.2011 Aplikace chytrých mobil? a odposlechy http://www.techrepublic.com JP
20.04.2011 Zpráva State of Software Security Report Volume 3 (Veracode) http://info.veracode.com JP
20.04.2011 Software jako d?kaz http://www.cs.dartmouth.edu JP
20.04.2011 Rychle se ší?ící útok na Twitteru http://nakedsecurity.sophos.com JP
20.04.2011 UK, další uv?zn?ný muž v souvislosti s pro WikiLeaks aktivitami http://www.theregister.co.uk JP
20.04.2011 Podvodníci op?t ovliv?ují výsledky vyhledáva??, které se vztahují k živelným katastrofám http://www.theregister.co.uk JP
20.04.2011 P?ísn? tajná americká laborato? infiltrována prost?ednictvím cílenému phishingu http://www.theregister.co.uk JP
20.04.2011 Problém s infikovaným kouskem SW, který pochází od t?etí strany http://www.networkworld.com JP
20.04.2011 Zpráva Verizon’s Data Breach Investigations Report http://www.wired.com JP
19.04.2011 Draft NIST Special Publication 800-76-2, Biometric Data Specification for Personal Identity Verification http://csrc.nist.gov JP
19.04.2011 Nigerijští podvodníci se prezentují v e-mailu jako Kadáfiho manželka http://www.securitynewsdaily.com JP
19.04.2011 Historie problematických moment? chytrých mobil? http://www.networkworld.com JP
19.04.2011 Bezpe?nostní firma Sophos: co by m?l Facebook u?init pro dostate?nou bezpe?nost svých uživatel? http://www.csoonline.com JP
19.04.2011 8 otázek, které byste si m?li zodpov?d?t, d?íve než postavíte mobilní aplikaci pro svou firmu http://www.csoonline.com JP
19.04.2011 Po?íta?ová bezpe?nost jako profese http://www.examiner.com JP
19.04.2011 Al-Qaeda´s Code Book http://historyanarchy.blogspot.com JP
19.04.2011 Aplikace v chytrých mobilech vás odposlouchávají http://www.pcworld.com JP
19.04.2011 D?ti v sociálních sítích neznají rizika ochrany soukromí http://www.net-security.org JP
19.04.2011 Yahoo oznamuje, že vyhledávací data bude uchovávat déle (18 m?síc?) http://www.computerworld.com JP
19.04.2011 European Space Agency informuje o tom, že byla hacknuta http://www.theregister.co.uk JP
19.04.2011 Malá kryptografická hádanka - pocvi?te se http://www.wired.com JP
19.04.2011 EV SSL certifikáty, ?ty?i roky jejich existence http://news.netcraft.com JP
19.04.2011 WikiLeaks: data uniklá z diplomatických kabel? sv?d?í o dlouhých prstech ?ínské armády hacker? http://www.theregister.co.uk JP
19.04.2011 Problém s DRM, kdy jsou neoprávn?n? sbírány osobní informace http://www.techdirt.com JP
19.04.2011 Obamova administrativa - posun v p?íprav? plán? na internetové ID http://news.cnet.com JP
19.04.2011 K vývoji spamu za poslední m?síc http://www.net-security.org JP
18.04.2011 AV-Comparatives : výsledky nového testu antivir? http://www.av-comparatives.org JP
18.04.2011 Irán obvinl Siemens z napomáhání p?i útoku ?erva Stuxnet http://www.securitynewsportal.com JP
18.04.2011 Jak na nejv?tší problémy uživatele Windows 7 http://www.pcadvisor.co.uk JP
18.04.2011 Obama nep?iklášlen? : vládní IT je v p?íšerném stavu http://www.csoonline.com JP
18.04.2011 ENISA vydala záv?re?nou zprávu k prvnímu evropskému kybernetickému cvi?ení http://www.enisa.europa.eu JP
18.04.2011 ?ínští hacke?i úto?í na západní firmy http://news.sky.com JP
18.04.2011 Anonymní hacker pronikl do energetického systému http://www.computerworld.com JP
18.04.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 15/2011 http://www.root.cz JP
17.04.2011 Pozvánka na 6.ro?ník konference Bezpe?nost a ochrana utajovaných informací http://spi.unob.cz PV
17.04.2011 Wireshark - vydány nové verze http://isc.sans.edu JP
16.04.2011 Vláda USA prezentuje svoji novu strategii: National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace (NSTIC) http://news.yahoo.com JP
16.04.2011 Epsilon, tento pr?nik vede i k dalším problém?m, nejen k phishingu http://www.net-security.org JP
16.04.2011 Po?íta?ové války: EU a USA provedou spole?né cvi?ení koncem roku 2011 http://www.theregister.co.uk JP
16.04.2011 Skype pro Android prozrazuje citlivé aplikace zlod?jským aplikacím http://www.eweek.com JP
16.04.2011 Mark Russinovich: Analýza ?erva Stuxnet nástroji Sysinternals Tools, ?ást 1 http://blogs.technet.com JP
16.04.2011 Byta?i vás vykradou podle Facebooku http://www.novinky.cz JP
15.04.2011 Zlod?jská aplikace na Facebooku infikovala nejmén? 5 milión? jeho uživatel? http://www.securitynewsportal.com JP
15.04.2011 Online bezpe?nost se odvíjí od použití zdravého smyslu http://www.todayonline.com JP
15.04.2011 Speciální zpráva: v soubojích kybernetické špionáže má ?ína navrch http://www.reuters.com JP
15.04.2011 M?lo by se n?co ud?lat s fragmentací bezpe?nostních ?ešení http://www.networkworld.com JP
15.04.2011 P?ehled spole?nosti CyberArk -externí rizika p?ekonají v nejbližších létech rizika interních hrozeb http://www.cyber-ark.com JP
15.04.2011 RSA chystá zm?ny v procesech p?ípravy a dodávání SecurID http://searchsecurity.techtarget.in JP
15.04.2011 Dubnové ?íslo indického e-zinu ClubHack Magazine http://chmag.in JP
15.04.2011 K zastavení botnetu Coreflood http://krebsonsecurity.com JP
14.04.2011 Vyšel e-zin Crypto-World 4/2011 http://crypto-world.info PV
14.04.2011 E-zin Crypto-World 3/2011 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
14.04.2011 Sedm voln? dostupných bezpe?nostních nástroj? pro Linux http://www.itworld.com JP
14.04.2011 Pen?žní souma?i mají dnes vlastní infrastrukturu http://www.securityweek.com JP
14.04.2011 Spam obsahující neidentifikované zamítnutí vede na falešný antivir http://www.net-security.org JP
14.04.2011 Desítka utilit, které byste m?li mít v malých sítích http://www.computerworld.com JP
14.04.2011 Australská firma TrustDefender p?ichází s novou technologii, která slouží k obranám proti bankovním podvod?m http://www.theregister.co.uk JP
14.04.2011 Americké ministerstvo spravedlnosti a FBI získali povolení k likvidaci botnetu Coreflood http://www.itworld.com JP
14.04.2011 Útok na Wordpress - kompromitovány citlivé ?ásti zdrojového kódu http://www.eweek.com JP
14.04.2011 Objevily se služby nabízející odemknutí iPhone bez jeho hacknutí http://www.tuaw.com JP
14.04.2011 Jak p?ipravit a naplánovat bezpe?nostní audit sít? http://searchsecurity.techtarget.com JP
14.04.2011 Dopadli piráta, který se pochlubil v televizi http://www.chip.cz JP
14.04.2011 PhoneFactor chce nahradit zpochybn?né tokeny SecurID (RSA) http://www.phonefactor.com JP
14.04.2011 Komentá? k ob?ímu množství záplat Microsoftu http://krebsonsecurity.com JP
13.04.2011 Policie odhalila v po?íta?i okradeného muže 3800 vir? a trojských koní http://www.novinky.cz JP
13.04.2011 Sony a George Hotz se dohodli http://www.h-online.com JP
13.04.2011 VLC Media Player ve verzi 1.1.9 http://www.h-online.com JP
13.04.2011 Hrozby malware a mobilní za?ízení http://www.crn.com JP
13.04.2011 Je americká vláda p?ipravena na potenciální katastrofu? http://www.nationaljournal.com JP
13.04.2011 Open source nástroj sqlmap pom?že p?i penetra?ních testech http://sqlmap.sourceforge.net JP
13.04.2011 Americká policie stále více ?te e-maily, IM http://www.pcworld.com JP
13.04.2011 Guru Windows Mark Russinovich napsal thriller http://www.techrepublic.com JP
13.04.2011 Nedostupnost administrátorských práv sníží zranitelnosti Microsoftu http://www.net-security.org JP
13.04.2011 Šifra, s kterou p?išla FBI, stále odolává http://www.kionrightnow.com JP
13.04.2011 Odborníci našli chybu v systémech pro online obchodování http://research.microsoft.com JP
13.04.2011 Test firewall? - n?které výsledky http://www.networkworld.com JP
12.04.2011 Milióny osobních informací nalezeny online - Texas http://arstechnica.com JP
12.04.2011 Kladivo na francouzské uživatele: Pozor, nebezpe?í úrazu! http://www.lupa.cz JP
12.04.2011 Phishing jako um?ní http://www.securityweek.com JP
12.04.2011 Jak prodávat technologie policii http://www.csoonline.com JP
12.04.2011 Nedávné pr?niky dat ukazují na nezbytnost existence vhodných odpov?dí http://www.crn.com JP
12.04.2011 SSL a budoucnost autentizace http://blog.thoughtcrime.org JP
12.04.2011 Krádeže ID. Kde jsou rizika? http://www.techrepublic.com JP
12.04.2011 Norma (The Open Group): Open Information Security Management Maturity Model https://www2.opengroup.org JP
12.04.2011 Nové ransomware zamkne Windows, požaduje sadu telefonát? k jejich aktivaci http://www.computerworld.com JP
12.04.2011 Bezpe?nost web? - p?íru?ka http://resources.csoonline.com JP
12.04.2011 Pr?švihy okolo bezpe?nosti sítí - p?íb?hy z praxe http://www.net-security.org JP
12.04.2011 Britská policie uv?znila t?i muže kv?li malware SpyEye http://www.pcworld.com JP
12.04.2011 Firewally nové generace http://resources.csoonline.com JP
12.04.2011 Britové ?íkají, že nejbezpe?n?jší je BlackBerry http://www.itpro.co.uk JP
12.04.2011 Francie vyšet?uje po?íta?ovou špionáž ve firm? pro obranné helikoptéry http://www.theinquirer.net JP
12.04.2011 Barracuda - další bezpe?nostní firma hacknuta http://www.darkreading.com JP
12.04.2011 Adobe varuje p?ed novým útokem prost?ednictvím zranitelnosti nulového dne Flash Playeru http://www.zdnet.com JP
11.04.2011 Cain & Abel je v nové verzi 4.9.40 http://www.net-security.org JP
11.04.2011 Nová metoda umož?uje lokalizovat po?íta? s p?esností do 690 metr? http://www.newscientist.com JP
11.04.2011 Je SSL beznad?jn? rozbito? Zamysleme se http://www.theregister.co.uk JP
11.04.2011 Útok na stránky americké pošty http://www.eweek.com JP
11.04.2011 Kongres požaduje, aby Epsilon zve?ejnil více informací o svém pr?niku http://www.eweek.com JP
11.04.2011 Jak odstranit malware ve Windows - p?íru?ka http://realsecurity.web.officelive.com JP
11.04.2011 P?t voln? dostupných nástroj? pro zašifrování disku (Linux) http://www.linuxlinks.com JP
11.04.2011 Podvodníci: hacknutí bankomatu http://krebsonsecurity.com JP
11.04.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 14/2011 http://www.root.cz JP
08.04.2011 Keylogger pro iOS http://nakedsecurity.sophos.com JP
08.04.2011 EFF našla 37 244 digitálních certifikát? s „nekvalifikovanými“ jmény http://www.darkreading.com JP
08.04.2011 Ruský prezident vystoupil proti „vlasteneckým“ hacker?m http://www.securitynewsdaily.com JP
08.04.2011 Notebooky a jiná elektronika mohou být zabaveny p?i p?echodu hranic USA http://www.securitynewsdaily.com JP
08.04.2011 Phisherské podvody oklamou nejaktivn?jší uživatele online http://www.networkworld.com JP
08.04.2011 Rychlé záplaty mobil? jsou stále jen fantazií http://www.csoonline.com JP
08.04.2011 Interní hrozby - jaká je jejich škála? http://www.net-security.org JP
08.04.2011 Bezpe?nost chytrých mobil? - p?ehled spole?nosti Kaspersky http://www.net-security.org JP
08.04.2011 Americká vláda bude varovat p?ed terorem prost?ednictvím Facebooku a Twitteru http://www.computerworld.com JP
08.04.2011 11 bezpe?nostních aplikací pro chytré mobily (iPhone, Android a BlackBerry) http://www.eweek.com JP
08.04.2011 Na sv?t? je asi první post-Epsilon phishingový podvod http://www.eweek.com JP
08.04.2011 Francie - soud ohledn? zám?r? vlády uchovávat rok osobní data uživatel? http://www.bbc.co.uk JP
07.04.2011 Pr?zkum GFI Software: polovina ?eských firem nevyužívá systematické sledování událostí v po?íta?ových sítích http://www.gfi.cz JP
07.04.2011 O efektivn?jších SW implementacích binárních eliptických k?ivek http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
07.04.2011 P?tice doporu?ení k tomu, abyste se nestali ob?tí phishingu http://www.csoonline.com JP
07.04.2011 Zeus - zdrojový kód je nyní prodáván (online) za p?t tisíc dolar? http://www.scmagazineuk.com JP
07.04.2011 Šéf Interpolu chce jednotný systém identifika?ních karet pro migranty http://www.net-security.org JP
07.04.2011 Útoky typu man-in-the-middle jsou možné díky tomu, že SSL certifikáty jsou vydávány i pro „nekvalifikovaná“ jména http://www.net-security.org JP
07.04.2011 První t?i m?síce 2011 - 70 procent malware jsou trojané http://press.pandasecurity.com JP
07.04.2011 Populární open source DHCP program je otev?ený pro útoky hacker? http://www.theregister.co.uk JP
07.04.2011 Izrael chystá elitní protikyberteroristickou jednotku http://www.theregister.co.uk JP
07.04.2011 Pro úto?níky jsou stále nejlepším zdrojem staré zranitelnosti http://gcn.com JP
07.04.2011 Australští zákazníci firmy Dell ob?tí datového pr?niku http://www.smh.com.au JP
06.04.2011 ?eská spo?itelna varuje p?ed podvodnými maily, lákajícími z lidí citlivé údaje http://www.novinky.cz JP
06.04.2011 Pr?nik k dat?m Epsilonu, jak cenné jsou e-mailové adresy? http://www.techrepublic.com JP
06.04.2011 P?ehled HCCA: Data Privacy: How Big a Compliance Challenge http://www.hcca-info.org JP
06.04.2011 Chrome - nová vlastnost Safe Browsing API http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
06.04.2011 Podvodníci hledají nové cesty pro verbování soumar? pro p?evod pen?z http://www.theregister.co.uk JP
06.04.2011 SpyEye mobilní bankovní trojan úto?í ve stejném scéná?i jako Zeus http://www.theregister.co.uk JP
06.04.2011 Skupina Anonymous hackla stránky Sony pro PS3 http://www.theregister.co.uk JP
06.04.2011 Symantec Internet Security Threat Report. Trends for 2010 http://www.symantec.com JP
06.04.2011 Hacknuté telefony: uv?zn?ni noviná?i z NoW (News of the World) http://www.guardian.co.uk JP
06.04.2011 Dokument The SSL Protocol Version 3.0 (navrhované úpravy) http://datatracker.ietf.org JP
06.04.2011 Po?íta?ová válka by nem?la být definována pomocí klasické vojenské terminologie http://www.nationaldefensemagazine.org JP
06.04.2011 RSA nechce s úplnou pravdou ven, schovává se za NDA (non disclosure agreement) http://www.networkworld.com JP
05.04.2011 Vyšla kniha o elektronickém podpisu, je zdarma ke stažení http://securityworld.cz JP
05.04.2011 Velká debata o hackingu: Anonymous vs. Sony http://www.pcworld.com JP
05.04.2011 Naštvaný hrá? (Xbox) hacknul ú?et šéfa bezpe?nosti pro Xbox http://www.securitynewsdaily.com JP
05.04.2011 Omluva Samsungu http://www.networkworld.com JP
05.04.2011 Návrhy, týkající se budoucnosti digitálních certifikát? http://www.h-online.com JP
05.04.2011 „Zapomenuté“ osobnosti z d?jin ?eskoslovenské kryptologie http://katkryptolog.blogspot.com JP
05.04.2011 Fuzzy Hashing http://www.techrepublic.com JP
05.04.2011 Jak chránit sv?j e-mailový ú?et p?ed pr?nikem http://www.zdnet.co.uk JP
05.04.2011 2011 Business Banking Trust Study http://info.guardiananalytics.com JP
05.04.2011 Comodo hacker ?íká, že protestuje proti politice USA http://news.cnet.com JP
05.04.2011 Protokol IPv6 jako hackovací nástroj? http://www.theregister.co.uk JP
05.04.2011 V?dci zkoumají nové p?ístupy k p?ihlašování, mají eliminovat slabiny p?ihlašování heslem http://lanl.arxiv.org JP
05.04.2011 Zpráva HP: 2010 Top Cyber Security Risks Report http://dvlabs.tippingpoint.com JP
05.04.2011 Sledovací kamera Zde?ka Kálala, studenta (PhD) University of Surrey (Velká Británie) http://www.wired.com JP
05.04.2011 Bývalý zam?stnanec firmy Gucci obvin?n z hackingu http://online.wsj.com JP
05.04.2011 Epsilon - další velký pr?nik na základ? cíleného phishingu http://krebsonsecurity.com JP
04.04.2011 Výb?r antiviru: Které funkce pot?ebujete? http://jnp.zive.cz JP
04.04.2011 Ješt? k útoku LizaMoon http://www.securecomputing.net.au JP
04.04.2011 FBI zahlcena odpov?dmi s nám?ty jak luštit šifru související se starou vraždou http://www.foxnews.com JP
04.04.2011 USA: Pr?nik do e-mailového systému marketingového giganta Epsilon http://www.computerworld.com JP
04.04.2011 Malware pro Android a sou?asná rizika vyplývající z hrozeb pro chytré mobily http://www.eweek.com JP
04.04.2011 Útok na systém reputací Google http://marcoramilli.blogspot.com JP
04.04.2011 Hacknutí RSA - jak bylo provedeno? http://bits.blogs.nytimes.com JP
04.04.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 13/2011 http://www.root.cz JP
02.04.2011 Zpráva TrendMicro k hrozbám v roce 2010, dominuje farmaceutický spam a mobilní hrozby http://us.trendmicro.com JP
02.04.2011 Jak by šlo zlepšit bezpe?nost SSL http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
02.04.2011 Použil šifrování staré více než 2 000 let a - byl dopaden http://www.theregister.co.uk JP
02.04.2011 Masový útok SQL injection - LizaMoon - se vymyká kontrole http://www.eweek.com JP
02.04.2011 Microsoft Network Monitor je nyní ve verzi 3.4 http://www.microsoft.com JP
02.04.2011 Útoky na banky - podle starého schématu, ale fungují http://www.bankinfosecurity.com JP
02.04.2011 V útoku na NASDAQ pomáhá se rozebrat i NSA http://www.wired.com JP
01.04.2011 Jak to provést, aby bezpe?nostní politiky fungovaly i ve velkých organizacích http://www.securitypark.co.uk JP
01.04.2011 Jak by mohla vypadat po?íta?ová válka s ?ínou http://www.csoonline.com JP
01.04.2011 Trojan blokující po?íta? tvrdí, že je od n?mecké policie http://www.h-online.com JP
01.04.2011 Uživatelé Chrome jsou varováni p?ed zastaralými pluginy http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
01.04.2011 Schneier k podvrženým certifikát?m Comodo http://www.schneier.com JP
01.04.2011 Nová hrozba pro Android http://www.computerworld.com JP
01.04.2011 Epidemie otrávených odkaz? prost?ednictvím útok? typu injection (YouTube url a dalších 380 000 web?) http://www.theregister.co.uk JP
01.04.2011 Phisheský podvod se maskuje jako aktualizace Adobe http://news.cnet.com JP
01.04.2011 Ukradena byla data platebních karet více než 800 ?len? IEEE http://www.eweek.com JP
01.04.2011 Pokud nešifrujete data v p?enosných za?ízeních, je to neomluvitelné http://www.computerworld.com JP
01.04.2011 Ukradená zdravotní databáze, unikly údaje o HIV u pornohv?zd http://gawker.com JP
01.04.2011 Samsung byl o?išt?n z obvin?ní ze spyware na noteboocích http://www.smh.com.au JP
01.04.2011 Bezpe?nostní odborníci nemají p?ehled o tom, co je DNSSec http://www.net-security.org JP
Design: Webdesign