Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

K „objevu“ sledovacích vlastností iPhone

26.04.2011
Autor ?lánku Alex Levinson vysv?tluje, že sledovací soubory v iPhone byly jím objeveny již v roce 2010 (jako sou?ást výzkumu, který byl provád?n na Rochester Institute of Technology).
Viz také ?lánek - How police have obtained iPhone, iPad tracking logs.
Další informace p?ináší rozbor (Chad Perrin) - iPhone tracking only part of Apple´s security and privacy shortcomings.
Zdroj: https://alexlevinson.wordpress.com/2011/04/21/3-major-issues-with-the-latest-iphone-tracking-discovery/
Autor: JP


<<- novější - Sony po externím vniknutí musela uzav?ít sí? pro PlayStation
Írán ?íká, že detetekoval druhý kybernetický útok - starší ->>
Design: Webdesign