Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ísn? tajná americká laborato? infiltrována prost?ednictvím cílenému phishingu

20.04.2011
Zam?stnanci Oak Ridge National Laboratory se nechali nachytat na hruškách, phisherský e-mail umožnil úto?ník?m využít zranitelnost IE a krádež n?kterých dat ze server? laborato?e. K vlastní akci - 530 zam?stnanc? obdrželo onen e-mail a 57 (!) z nich kliklo na kritický odkaz. Viz také: Ironií osudu je z?ejm? fakt, že práv? tato laborato? se m?la podílet na vývoji ?erva Stuxnet - U.S. federal lab linked to Stuxnet breached.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2011/04/19/us_lab_security_breach/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Podvodníci op?t ovliv?ují výsledky vyhledáva??, které se vztahují k živelným katastrofám
Problém s infikovaným kouskem SW, který pochází od t?etí strany - starší ->>
Design: Webdesign