Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sony varuje, v d?sledku pr?niku jsou v ohrožení data milión? uživatel?

27.04.2011
P?eci jen, jak se zdá, byl pr?nik do sít? PlayStation (online game network) vážn?jšího charakteru, než spole?nost Sony p?vodn? p?edpokládala. Hacke?i se mohla dostat nejen k hesl?m, ale i k ?ísl?m platebních karet milión? uživatel?.

Také - Sony May Not Have Confirmed Customer Data Theft Until April 26 - Sony to trvalo než ohlásila únik informací milión? uživatel?, provedla to teprve 26. dubna, zatímco samotný pr?nik byl objeven o týden d?íve.
Zdroj: http://krebsonsecurity.com/2011/04/millions-of-passwords-credit-card-numbers-at-risk-in-breach-of-sony-playstation-network/
Autor: JP


<<- novější - Sledovací prost?edky ve vašem mobilu zna?í, že m?žete utíkat, ale neschováte se
Poslední verze trojana SpyEye cílí i na uživatele Opery a Chrome - starší ->>
Design: Webdesign