Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.01.2011 Bankomatová ud?látka pro podvody, která se nikdy nedotknou bankomatu http://krebsonsecurity.com JP
31.01.2011 Hacker dostal šest let za pokus vysát 3,2 miliónu z ú?t? ?eské spo?itelny http://zpravy.idnes.cz JP
31.01.2011 Švédský poskyovatel z?izuje anonymní p?ipojení k intermetu - aby obešel novou evropskou sm?rnici http://www.ispreview.co.uk JP
31.01.2011 Egypt opouští internet http://www.renesys.com JP
31.01.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 04/2011 http://www.root.cz JP
30.01.2011 Comodo zadarmo zabezpe?í po?íta? od hlavy až k pat? http://technet.idnes.cz JP
30.01.2011 Shmoocon 2011 - MacGyver?v p?ístup k bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
30.01.2011 Zneužití zranitelnosti poslední verze Androidu http://www.theregister.co.uk JP
29.01.2011 Komentá? k pr?b?hu konference ShmooCon 2011 http://blogs.csoonline.com JP
29.01.2011 Vydána nová verze Nmap 5.50 http://www.net-security.org JP
29.01.2011 Stuxnet - honi?ka ohledn? p?vodu malware http://www.eweek.com JP
29.01.2011 Google ve výsledcích vyhledáva?e filtruje torenty http://www.betanews.com JP
28.01.2011 Po?et vir? p?esáhl ?íslo 50 milión? a stále roste http://www.h-online.com JP
28.01.2011 Hacke?i se vrací k útok?m p?es Telnet http://www.networkworld.com JP
28.01.2011 Ruský velvyslanec v NATO Dmitrij Rogozin: Stuxnet m?že zp?sobit jadernou katastrofu obdobnou jako byl ?ernobyl http://www.networkworld.com JP
28.01.2011 Vývoj ochrany soukromí v EU - zmapována situace http://www.net-security.org JP
28.01.2011 Phishingové útoky se stále více opírají o využití formulá?? http://www.net-security.org JP
28.01.2011 Esej Bruce Schneiera : Whitelisting vs. Blacklisting http://www.schneier.com JP
28.01.2011 B?hem nepokoj? v Egypt? jsou zjiš?ovány poruchy s p?ipojením na Facebook a Twitter http://www.zdnet.co.uk JP
28.01.2011 Chytré karty nezabránily útok?m online špion? http://www.computerworld.com JP
28.01.2011 Režisér Pána prsten? ob?tí podvodu s platebními kartami http://www.theregister.co.uk JP
28.01.2011 Obchodníci se scareware zaplatí 8 milión? dolar? jako pokutu http://www.theregister.co.uk JP
28.01.2011 Soud p?ikázal konfiskaci po?íta?e hackera PS3 http://www.theregister.co.uk JP
28.01.2011 FBI - 40 soudních p?íkaz? k domovním prohlídkám aktér? útok? Pro WikiLeaks http://www.eweek.com JP
28.01.2011 Britská policie uv?znila p?t „ú?astník?“ Anonymous DDoS útoku http://www.eweek.com JP
28.01.2011 Infikovaná USB za?ízení http://www.irongeek.com JP
27.01.2011 Mobily otevírají hacker?m p?ístupy k citlivým dat?m http://www.eurocomms.com JP
27.01.2011 Japonsko - jsou zde ší?eny falešné diagnostické nástroje http://blog.trendmicro.com JP
27.01.2011 Reklamy v ICQ slouží k ší?ení malware http://www.h-online.com JP
27.01.2011 Pro? se legislaiva týkající se po?íta?ové kriminality obtížn? prosazuje http://www.techrepublic.com JP
27.01.2011 ?emu nás nau?il ?erv Conficker (rozbor p?pravený pracovní skupinou) http://www.confickerworkinggroup.org JP
27.01.2011 Investi?ní fondy a sou?asná kybernetická rizika http://www.net-security.org JP
27.01.2011 Ameri?tí senáto?i cht?jí ochranu soukromí ve vztahu k lokaci za?ízení http://www.computerworld.com JP
27.01.2011 K Facebooku lze nyní p?istupovat prost?ednictvím SSL http://www.theregister.co.uk JP
27.01.2011 Facebook - hacknuta stránka fanoušk? Zuckerberga http://www.eweek.com JP
26.01.2011 Plze?a?kám n?kdo z USA vysál ú?ty. Zkopíroval jejich karty a zjistil si PIN http://plzen.idnes.cz JP
26.01.2011 4 tipy od odoborník? - pro bezpe?nost na Facebooku http://www.csoonline.com JP
26.01.2011 Jak kompletn? vy?istit pevný disk (video) http://www.pcworld.com JP
26.01.2011 Rizika aplikací pro sociální média http://www.net-security.org JP
26.01.2011 Zpráva spole?nosti McAfee k uplynulému desetiletí, které nazývá dekádou kybernetické kriminality http://www.ithound.com JP
26.01.2011 Tuniská vláda autorem phishingu http://www.theregister.co.uk JP
26.01.2011 Na sv?t? je dítko spojení ZeUs a SpyEye http://www.theregister.co.uk JP
26.01.2011 Botnet Bagle p?edb?hl Rustock v množství generovaného spamu http://www.theregister.co.uk JP
26.01.2011 Pr?nik do server? Fedora Project http://www.theregister.co.uk JP
26.01.2011 Muž umí detekovat, zdali jste p?ihlášeni do G-mailu, Twitteru, Facebooku atd. http://www.theregister.co.uk JP
26.01.2011 K objasn?ní prosincového pr?niku k dat?m spole?nosti Honda http://www.eweek.com JP
26.01.2011 USA - republikáni cht?jí, aby poskytovatelé zaznamenávali data uživatel? http://news.cnet.com JP
25.01.2011 Odborníci k sou?asné situaci : útoky jsou rychlejší a širší http://www.csoonline.com JP
25.01.2011 Efektivní prevence vir? a jejich odstran?ní http://technology.ezinemark.com JP
25.01.2011 Bezpe?nostní hrozby v sociálních sítích http://www.crn.com JP
25.01.2011 Porno na internetu je stále hlavním zdrojem hrozeb http://www.net-security.org JP
25.01.2011 Open SSH je ve verzi 5.7 http://www.net-security.org JP
25.01.2011 USA - v?tší soukromí zam?stnanc?m http://www.net-security.org JP
25.01.2011 Je odveta odpov?dí na kybernetický útok? http://www.networkworld.com JP
25.01.2011 DDoS botnet Darkness - nástroje k jeho použití jsou voln? dostupné http://www.darkreading.com JP
25.01.2011 Nástroj pro rozkrytí hesel Microsoftu Cain & Abel je v nové verzi 4.9.37 http://www.net-security.org JP
25.01.2011 Je chystána nová p?íru?ka pro bankovní transakce http://www.computerworld.com JP
25.01.2011 Bankovní malware Carberp se aktualizuje - aby bylo lépe ukryto http://www.computerworld.com JP
25.01.2011 Po Firefoxu se také Chrome bude bránit proti sledovacím cookies http://www.computerworld.com JP
25.01.2011 Ú?et na Facebooku francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho byl o víkendu hacknut http://www.theregister.co.uk JP
25.01.2011 Kritická zranitelnost VLC playeru je již záplatována http://www.h-online.com JP
25.01.2011 Microsoft kontaktuje hackera, který rozbil ochrany PS3 http://www.h-online.com JP
25.01.2011 Bezpe?nostní odborník Dancho Danchev se našel http://techcrunch.com JP
25.01.2011 Hacknuté weby a nabdky k prodeji http://blog.imperva.com JP
25.01.2011 Cisco 2010 Annual Security Report http://www.cisco.com JP
24.01.2011 Irán má svou kybernetickou policii http://english.farsnews.com JP
24.01.2011 Robot crackující kombina?ní zámky trezor? http://www.kvogt.com JP
24.01.2011 Když d?v?ryhodní pracovníci se p?ekloní na špatnou stranu http://www.computerworld.com JP
24.01.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 03/2011 http://www.root.cz JP
22.01.2011 Cesty, kterými Sony zastrašuje bezpe?nostní odborníky, budí protesty http://www.computerworld.com JP
22.01.2011 Hacker ?íká, že umí využít zranitelnosti amerických vládních stránek http://krebsonsecurity.com JP
22.01.2011 Kybernetickou válku nemusí rozpoutat jen stát (národ) http://blogs.bankinfosecurity.com JP
22.01.2011 Pomohla americká vládní laborato? izraeli vyvinout Stuxnet? http://www.wired.com JP
21.01.2011 Letos budou v ohrožení p?edevším uživatelé sociálních sítí, tvrdí analytici Esetu http://computerworld.cz JP
21.01.2011 Powerpoint prezentace Kamasutra - jedna z nebezpe?ných hrozeb posledních m?síc? http://www.scmagazineuk.com JP
21.01.2011 Prevence spyware : základní fakta http://www.net-security.org JP
21.01.2011 Statistiky ?erného trhu po?íta?ové kriminality http://www.net-security.org JP
21.01.2011 Webová stránka s deseti milióny uživatel? varuje ohledn? krádeže hesel http://www.theregister.co.uk JP
21.01.2011 Pr?lom: Surfujete v práci na webu? Šéf má právo sledovat tajn? váš po?íta? http://domaci.ihned.cz JP
21.01.2011 WikiLeaks získává dokumenty také prost?ednictvím P2P sítí http://www.wired.com JP
21.01.2011 XSS zranitelnost portálu Seznam.cz http://www.soom.cz JP
21.01.2011 Hlasový phishing : navštívili jste stránky WikiLeaks, za to zaplatíte http://www.theregister.co.uk JP
21.01.2011 Hacke?i ze Severní Koreje http://www.terra.net.lb JP
21.01.2011 Databáze kasin a ú?ty hrá?? se také stávají p?edm?tem útoku hacker? http://www.casinogamblingweb.com JP
21.01.2011 K soubor?m nástroj? pro hackery http://news.yahoo.com JP
21.01.2011 Z USB kabelu m?že být nástroj pro útok http://news.cnet.com JP
20.01.2011 Hackerské útoky p?inutily zav?ít obchod s emisními povolenkami http://www.novinky.cz JP
20.01.2011 Peterk?v Báje?ný sv?t elektronického podpisu http://www.bajecnysvet.cz PV
20.01.2011 Neoficiální p?íru?ka pro bezpe?nost na Facebooku http://www.net-security.org JP
20.01.2011 SpiderLabs - jak se m?ní dnešní po?íta?ová kriminalita http://www.net-security.org JP
20.01.2011 ENISA vydala p?íru?ku - Pr?vodce správou bezpe?nostních incident? http://www.net-security.org JP
20.01.2011 Britská vláda pochybuje o možnostech globální dohody na poli boje s po?íta?ovou kriminalitou http://www.computing.co.uk JP
20.01.2011 Zpráva Sophos 2011 threat report http://www.sophos.com JP
20.01.2011 Ješt? k hackování automobil? http://www.computerworld.com JP
20.01.2011 Britský léka? p?išel o notebook s nezašifrovanými daty pacient? http://www.theregister.co.uk JP
20.01.2011 Po?íta?ovým vir?m je 25 let, dnešní hrozbou jsou úto?né soubory nástroj? http://www.cio.com JP
20.01.2011 Auto?i Stuxnetu ud?lali n?kolik základních chyb https://threatpost.com JP
20.01.2011 F-Secure k novinkám, které se týkají ?erva Stuxnet http://www.f-secure.com JP
20.01.2011 Inguma - nástroj pro penetra?ní testy a zkoumání zranitelností v nové verzi http://www.darknet.org.uk JP
19.01.2011 T?i nejpoužívan?jší soubory nástroj? pro aktivity malware na internetu http://www.networkworld.com JP
19.01.2011 Stane se elektronické mýtné cílem terorist?? http://www.networkworld.com JP
19.01.2011 Výzkum rakoviny - v?dci ukradli notebook a p?išel o roky práce (nezálohoval ...) http://www.scmagazineuk.com JP
19.01.2011 Open BSD IPSec a Stuxnet, co mají spole?ného http://extendedsubset.com JP
19.01.2011 Jak se stát (USA) pokouší zamezit online platebním podvod?m http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.01.2011 Test t?inácti systém? pro prevenci pr?nik? http://www.net-security.org JP
19.01.2011 Microsoft p?ichází s novým bezpe?nostním nástrojem http://www.computerworld.com JP
19.01.2011 ?erv Stuxnet byl na konferenci Black Hat také diskutován http://www.computerworld.com JP
19.01.2011 Black Hat - pokázáno na nedostate?n? bezpe?nou ochranu za?ízení pro pe?et?ní zakázek http://www.computerworld.com JP
19.01.2011 Facebook, zrušena možnost sdílení osobních dat (zneužívaná vývojá?i aplikací) http://www.theregister.co.uk JP
19.01.2011 FBI specifikovala obvin?ní v souvislosti s hackem AT&T, kdy došlo k úniku osobních informací uživatel? iPad http://www.eweek.com JP
18.01.2011 Výsledek - top 10 technik pro hackování web? v roce 2010 http://jeremiahgrossman.blogspot.com JP
18.01.2011 Facebook a Twitter: Nejv?tší hrozbou jsme my! http://www.lupa.cz JP
18.01.2011 Hacker PS3 odpovídá Sony : ko?ka se zp?t do pytle nevrátí http://www.zeropaid.com JP
18.01.2011 K úniku dat z PenFed http://www.washingtonpost.com JP
18.01.2011 Po?íta?ová kriminalita a americký soudní systém pro kriminalitu http://www.networkworld.com JP
18.01.2011 Deset bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2011 http://www.net-security.org JP
18.01.2011 ENISA - soukromé cloudy jsou pro ve?ejný sektor nejlepší http://www.zdnet.co.uk JP
18.01.2011 Black Hat - nový typ útoku na chytré mobily http://www.computerworld.com JP
18.01.2011 Studie OECD - kybernetická válka - p?ece?ovaný pojem http://www.theregister.co.uk JP
18.01.2011 USA - ochrana dat uložených v chytrých mobilech http://arstechnica.com JP
18.01.2011 Ochrana dat - Bílý d?m by si m?l zamést p?ed vlastním prahem http://lauren.vortex.com JP
18.01.2011 BlackBerry - byla oznámena odpov?? na indické obavy http://news.smh.com.au JP
18.01.2011 WikiLeaks uve?ejní dokumenty z bankovních ráj?, týkají se i politik? http://zpravy.idnes.cz JP
18.01.2011 Kasík ztratil kreditní kartu ?eské filharmonie, zlod?j z ní vybral 192 tisíc http://zpravy.idnes.cz JP
18.01.2011 Seriál Briana Krebse o bankomatových podvodnících a jejich ud?látkách http://krebsonsecurity.com JP
17.01.2011 Iránský jaderný program a éra po?íta?ové války http://www.latimes.com JP
17.01.2011 Dancho Danchev - záhadné zmizení tohoto bezpe?nostního odborníka http://www.zdnet.com JP
17.01.2011 Tuniská vláda údajn? hackovala ú?ty disident? a noviná?? na Facebooku a G-mailu http://www.fastcompany.com JP
17.01.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 02/2011 http://www.root.cz JP
16.01.2011 ?erv Stuxnet byl nejprve testován v Izraeli http://www.nytimes.com JP
15.01.2011 Sedm skute?ností okolo po?íta?ové kriminailty, které by m?la znát exekutiva http://www.csoonline.com JP
15.01.2011 MCAfee varuje p?ed po?íta?ovou kriminalitou v roce 2011 a dává užite?ná doporu?ení http://www.net-security.org JP
15.01.2011 Zatím nebude vydán žádný soudní p?íkaz ohledn? hacker? PS3 http://www.theregister.co.uk JP
15.01.2011 Hacknutý notebook umožnil datový pr?nik do Pentagonu, jeho jednotky pro platební karty http://www.eweek.com JP
15.01.2011 Zlod?ji aut v budoucnu nemusí pot?ebovat klí?, sta?í jim anténa http://www.technologyreview.com JP
14.01.2011 Vyšel e-zin Crypto-World 1/2011 http://crypto-world.info PV
14.01.2011 Školy, domovy a auta jsou nej?ast?jšími místy, kde jsou kradeny notebooky http://www.scmagazineuk.com JP
14.01.2011 ENISA - Evropa a oznamování datových pr?nik? http://www.net-security.org JP
14.01.2011 Po?íta?oví zlo?inci skrývají ukradená data p?ímo pod nosem majitele http://www.computing.co.uk JP
14.01.2011 Ransomware (vyd?ra?ský SW) z Ruska http://www.theregister.co.uk JP
14.01.2011 Muž z Kalifornie kradl nahé fotky z ú?t? žen http://www.theregister.co.uk JP
14.01.2011 RapidShare se brání, nejsme nejv?tší digitální pirátský web http://www.eweek.com JP
14.01.2011 Cesty, kterými úto?níci p?evád?jí ukradená data http://www.eweek.com JP
14.01.2011 Deset variant falešného scareware, kterými podvodníci kradou vaše peníze http://www.eweek.com JP
14.01.2011 Google platí rekordní poplatky za nalezení chyb v prohlíže?i Chrome http://www.networkworld.com JP
14.01.2011 Peep show - ve sv?t? nezabezpe?ených webových kamer http://arstechnica.com JP
14.01.2011 Skandinávští hrá?i hackli server zdravotnického centra, získali p?ístup k 230 000 osobních záznam? http://www.unionleader.com JP
14.01.2011 Reakce Twitteru na ú?ední obeslání ohledn? dat aktivist? WikiLeaks http://www.wired.com JP
14.01.2011 Sony požaduje stáhnout informace o rozbití (jailbreak) PS3 z internetu http://www.wired.com JP
14.01.2011 Wireshark, jeho aktualizace sm?ruje na zranitelnosti http://www.h-online.com JP
14.01.2011 E-zin Crypto-World 12/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
13.01.2011 Assange se pojistil - dokumenty, které se týkají Roberta Murdocha http://www.theregister.co.uk JP
13.01.2011 Hacker oznámil rozbití algoritmu SHA-1 http://www.technewsworld.com JP
13.01.2011 Výzva všem bezpe?nostním odborník?m - strý?ek Sam vás pot?ebuje http://www.zdnet.com JP
13.01.2011 Trojan podobný Stuxnetu m?že zp?sobit škody v ?ínských systémech http://www.eweek.com JP
13.01.2011 Ja k vysledovat adresy MAC http://www.ciscozine.com JP
13.01.2011 Algoritmy kontrolují Wall Street http://www.wired.com JP
12.01.2011 Sony po fatálnej kryptografickej chybe v PS3 žaluje jej objavite?ov http://www.dsl.sk JP
12.01.2011 Top 10 technických hr?z uplynulého desetiletí http://www.networkworld.com JP
12.01.2011 Nebezpe?í nezáplatovaných PC http://www.scmagazineuk.com JP
12.01.2011 Exploit, který je cílený na aplikace pro SAP http://www.darkreading.com JP
12.01.2011 Vzhledem k sou?asné situaci - je t?eba povolovávat bezpe?nostní odborníky? http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.01.2011 Zdroje spamu z pohledu zem?pisu - na prvním míst? jsou USA http://www.net-security.org JP
12.01.2011 Podle KPMG byl rok 2010 úsp?šný pro podvodníky http://www.computing.co.uk JP
12.01.2011 Skupina Anonymous „zasahuje“ v Irsku http://www.computing.co.uk JP
12.01.2011 K ?erstvým záplatám Microsoftu http://krebsonsecurity.com JP
12.01.2011 Botnet Rustock se probudil, objem spamu op?t narostl http://www.networkworld.com JP
12.01.2011 Provoz na pirátskýcg webech je ?ádov? v miliardách http://www.eweek.com JP
11.01.2011 Phishingový útok na Raiffeisenbank: najde se ješt? n?jaký hlupák? http://www.lupa.cz JP
11.01.2011 Patnáctka technik pro hackování web? roku 2010 http://jeremiahgrossman.blogspot.com JP
11.01.2011 Nový rootkit krade práva uživatel? Windows 7 a Windows Server 2008 http://informationweek.in JP
11.01.2011 Top 10 - pr?vodce k ochran? citlivých dat p?ed interními šk?dci http://www.imperva.com JP
11.01.2011 Ochrana dat na p?enosných za?ízeních http://www.networkworld.com JP
11.01.2011 Jednoduchost návrhu je d?ležitou složkou bezpe?nosti open source http://blogs.techrepublic.com.com JP
11.01.2011 Twitter a data WikiLeaks - právní spory http://www.theregister.co.uk JP
11.01.2011 Anonymiza?ní sí? I2P - slabiny této služby http://www.irongeek.com JP
11.01.2011 Hacke?i kompromitovali severokorejské weby - zesm?š?ovali budoucího v?dce Kim Jong Una http://www.theregister.co.uk JP
11.01.2011 Autor knihy varuje p?ed ?ínským a ruským tzv. spinternetem http://www.networkworld.com JP
11.01.2011 Hacknutý web IBM http://www.computerworld.com JP
11.01.2011 Kanada a bezpe?nostní pr?niky http://www.torontosun.com JP
11.01.2011 NSA buduje ob?í datacentrum http://www.net-security.org JP
11.01.2011 Cloud Amazonu EC2 lze použít ke crackování hesel bezdrátu http://www.eweek.com JP
11.01.2011 ?erv na Facebooku se ší?í lákáním na fotoalbum http://www.theregister.co.uk JP
10.01.2011 Spam proniká do sociálních sítí a mobil? http://www.net-security.org JP
10.01.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 01/2011 http://www.root.cz JP
08.01.2011 Ameri?ané se v Twitteru pídili po osobních datech zakladatele WikiLeaks http://zpravy.idnes.cz JP
08.01.2011 USA varují aktéry depeší z WikiLeaks, n?kte?í z nich se už museli p?est?hovat http://zpravy.idnes.cz JP
08.01.2011 Na prodej je 50 000 kopromitovaných ú?t? na iTunes http://www.theregister.co.uk JP
08.01.2011 Souma?i - jak jsou rekrutováni, placeni a ?ízeny po?íta?ovými gangy http://www.eweek.com JP
07.01.2011 T?etina veškerého dosud existujícího malware byla vytvo?ena v roce 2010 http://www.networkworld.com JP
07.01.2011 Jihokorejská policie : Google sbíral soukromá data nelegáln? http://www.networkworld.com JP
07.01.2011 Jaké jsou klí?ové výhody open source ? http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.01.2011 Záhadná smrt britského kryptologa, podobizny (identikity) dvou podez?elých http://www.wired.com JP
07.01.2011 Speciální nástroj (Fuzzing tool) nalezl okolo jednoho sta zranitelností v populárních prohlíže?ích http://www.net-security.org JP
07.01.2011 Nedetekovatelná klávesnice bankomatu krade PINy v reálném ?ase http://www.net-security.org JP
07.01.2011 Jak se bránit ve vaší organizaci obdob? megaúniku WikiLeaks http://www.eweek.com JP
07.01.2011 Bezpe?nostní kariéra - posu?te se vp?ed ohlédnutím zpátky http://www.csoonline.com JP
06.01.2011 NIST vydal Special Publication 800-78-3, Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal Identification Verification http://csrc.nist.gov JP
06.01.2011 Smart HDD Virus - chytrý kousek malware http://www.crn.com JP
06.01.2011 Útoky sociálního inženýrství v roce 2010 http://www.networkworld.com JP
06.01.2011 USA: T?lo zavražd?ného odborníka na kyberválku bylo nalezeno na skládce http://www.theregister.co.uk JP
06.01.2011 Vrazi z Dubai použili e-mailového trojana ke sledování své ob?ti z Hamásu http://www.theregister.co.uk JP
06.01.2011 Dev?t hrozeb malware, které na sebe soust?edily v roce 2010 pozornost http://www.eweek.com JP
06.01.2011 Europol vydá tento pátek hodnocení rizik kyberkriminality http://www.networkworld.com JP
06.01.2011 ?erv ve falešné bezpe?nostní aktualizaci Microsoftu http://www.networkworld.com JP
05.01.2011 Pro? je ?erv Stuxnet nebezpe?ný? http://www.flyingpenguin.com JP
05.01.2011 Geinimi Android malware má schopnost vytvá?et botnety http://www.networkworld.com JP
05.01.2011 Jednorázová hesla a vícefaktorová autentizace http://blogs.techrepublic.com.com JP
05.01.2011 Digitalizace zdravotnických informací v USA a bezpe?nostní problémy http://www.net-security.org JP
05.01.2011 USA - v?tšina federálních ú?edník? bere problém IT bezpe?nosti vážn? http://www.net-security.org JP
05.01.2011 Prohrává Google sv?j boj se spamem? http://www.net-security.org JP
05.01.2011 Bank of America chystá preventivní opat?ení ohledn? dopadu informací, které má zve?ejnit WikiLeaks http://www.computerworld.com JP
05.01.2011 Botnet Kneber úto?í na vládní agentury USA s cílem získat citlivé dokumenty http://www.computerworld.com JP
05.01.2011 Anonymous úto?í na Tunisko http://www.theregister.co.uk JP
05.01.2011 Antiviry : Výsledky dlouhodobého testu typu „dynamic“ http://www.viry.cz JP
05.01.2011 BitTorrent jako nástroj pro útok DDoS http://torrentfreak.com JP
05.01.2011 Microsoft varuje: nov? objevená zranitelnost umož?uje spušt?ní instalace malware p?i pouhém zobrazení obrázku v prohlíže?i http://krebsonsecurity.com JP
05.01.2011 Co chystá OpenLeaks (po odd?lení od WikiLeaks)? http://cybersecurityreport.nextgov.com JP
04.01.2011 Raiffeisenbank ?elí phishingovým podvod?m http://www.novinky.cz JP
04.01.2011 Program LockIt nyní i v ?eské lokalizaci http://lockitin.webnode.sk PV
04.01.2011 58 bankovních pr?nik? v roce 2010 http://www.bankinfosecurity.com JP
04.01.2011 Nová generace botnetu Storm/Waldec má stát za kampaní novoro?ního spamu http://www.csoonline.com JP
04.01.2011 VLC Media Player má bezpe?nostní díru http://www.h-online.com JP
04.01.2011 K technickm prioritám roku 2011 pat?í firewally p?íští generace (NGFW) http://www.networkworld.com JP
04.01.2011 P?t historií roku 2010, které nikdo nep?edvídal http://www.networkworld.com JP
04.01.2011 Komentá? k nedávno vydané p?íru?ce OWASP pro vytvá?ení bezpe?ného SW http://blogs.techrepublic.com.com JP
04.01.2011 Doporu?ení k bezpe?né skartaci nepot?ebných soubor? http://www.net-security.org JP
04.01.2011 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti rozbilo vietnamský gang http://www.computerworld.com JP
04.01.2011 Skupina Anonymous spustila útok DoS na vládní stránky v Zimbabwe http://www.theregister.co.uk JP
04.01.2011 Informace k zranitelnosti nulového dne pro pln? záplatovaný IE unikly do ?íny http://www.theregister.co.uk JP
04.01.2011 HashTool 2.2 - spo?ítá v?tšinu obecn? používaných hodnot hashí soubor? http://mac.softpedia.com JP
04.01.2011 Útoky malware na Bílý d?m http://krebsonsecurity.com JP
04.01.2011 Chyba v MS Wordu (rtf) je cílem malware http://www.eweek.com JP
03.01.2011 Blokování: vane vítr z USA? http://www.lupa.cz JP
03.01.2011 TopTen ?eských hoax? a ?et?zových zpráv za prosinec 2010 http://www.hoax.cz JP
03.01.2011 P?ehled kyberkriminality v roce 2010 http://garwarner.blogspot.com JP
03.01.2011 Botnet Storm se vrátil - jako sou?ást novoro?ních útok? http://threatpost.com JP
03.01.2011 Anonymous a útoky DDoS (zamyšlení) http://www.zdnet.co.uk JP
03.01.2011 Phishing : jak se zdá, sex funguje skoro vždy http://www.strategypage.com JP
03.01.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 52/2010 http://www.root.cz JP
02.01.2011 Kniha Unofficial Guide to Ethical Hacking je z jedné t?etiny plagiát http://attrition.org JP
01.01.2011 Bezpe?nostní problémy pdf diskutované na konferenci 27C3 http://www.h-online.com JP
01.01.2011 Nejhorší bezpe?nostní pohromy roku 2010 http://www.networkworld.com JP
Design: Webdesign