Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rizika aplikací pro sociální média

26.01.2011
Sole?nost Watchguard jednak popisuje d?vody, které jsou p?í?inou t?chto rizik a jednak vyjmenovává rizikové aplikace (Facebook, Twitter, YouTube, Linkedln,4chan a Chatroulette). Pro každou z nich jsou nazvána p?íslušná rizika.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=10492
Autor: JP


<<- novější - Jak kompletn? vy?istit pevný disk (video)
Zpráva spole?nosti McAfee k uplynulému desetiletí, které nazývá dekádou kybernetické kriminality - starší ->>
Design: Webdesign