Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Egypt opouští internet

31.01.2011
Podle informací z posledních dní minulého týdne na?ídila egyptská vláda uzav?ení všech internetových p?ipojení. Všechny egyptské instituce, banky, firmy, vyslanectví, vládní ú?ady atd. jsou od?íznuty díky této bezprecedentní akci od zbytku sv?ta.
Zdroj: http://www.renesys.com/blog/2011/01/egypt-leaves-the-internet.shtml
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Švédský poskyovatel z?izuje anonymní p?ipojení k intermetu - aby obešel novou evropskou sm?rnici
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 04/2011 - starší ->>
Design: Webdesign