Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2015
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nostní konference na výstav? IDET 2015 na BVV v Brn?

01.02.2015
Ve dnech 20.-21. kv?tna 2015 po?ádá Univerzita obrany v Brn? jako sou?ást výstavy IDET 8. ro?ník mezinárodní v?decké konference Security and Protection of Information. Výzvu k p?ísp?vk?m, p?ísp?vky minulých sedmi konferencí a další informace naleznete na webových stránkách http://spi.unob.cz
Zdroj: http://crypto-world.info/casop16/SPI_2015_CZ.pdf
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Tajomstvo šifry karbonárov
O jaké p?edpoklady se opírá dnešní kryptografie ? - starší ->>
Design: Webdesign